Wat hebben wij bereikt in 4 jaar?

De kwaliteit van het gemeentebestuur

Wat hebben wij bereikt in 4 jaar?

Wat onze wethouder van Beter De Bilt Ebbe Rost van Tonningen heeft bereikt, staat in zijn verslag van verantwoording. De fractie heeft daaraan actief en loyaal bijgedragen.

De kwaliteit van het gemeentebestuur

  • De fractie denkt dat haar positieve instelling in de gemeenteraad er mede toe heeft geleid dat Ebbe wethouder kon worden.
  • Binnen de gemeenteraad hebben wij geparticipeerd in speciale werkgroepen voor een strategische agenda, het sociale domein en de omgevingswet
  • Wij hebben wij 2,5 jaar het voorzitterschap van de raadscommissie Openbare Ruimte ingevuld
  • Onze fractie heeft diverse burgerbijeenkomsten georganiseerd o.a. voor De Timpe, woningbouw en sociale huur, tijdelijke huisvesting statushouders, de vluchtelingenstroom, openbaar groen en biodiversiteit, geluidsschermen voor Maartensdijk en omliggende dorpen en verkeersproblemen.
  • Onze fractie wordt gezien als een lokale partij die streeft naar draagvlak onder onze inwoners

Vrijwilligerswerk

  • Verder hebben wij vrijwilligerswerk georganiseerd zoals muziekmiddagen voor acht verzorgings- en verpleeghuizen in onze gemeente.

Kritische en onafhankelijke functie

  • Dat betreft ten opzichte van ons College van B&W, maar ook t.o.v. een provincie of de landelijke politiek en.
  • Bijvoorbeeld in het recente schandaal van de Uithoflijn, dat een verlies van € 84 miljoen heeft opgeleverd. Dit verlies van de provincie en de stad Utrecht gaat ten koste van o.a. De Bilt, waar reeds toegezegde subsidies voor verkeersvoorzieningen zijn gestreept om het verlies van de provincie kleiner te maken. Wij vinden dat onacceptabel.

Een ingespeeld team

  • De fractie van Beter De Bilt vormt een ingespeeld team dat continuïteit biedt en de komende periode van 2018 tot 2022 gebruik kan maken van de opgebouwde kennis en ervaring.
  • Naast onze fractie hebben wij een netwerk van specialistische kennis opgebouwd waar wij voor speciale thema’s gebruik van kunnen maken.

Waaraan heeft onze fractie bijgedragen of specifieke aandacht besteed?

Bilthoven Noord

Kritiek op de aanpak De Timpe, verkeersmaatregelen Theresiaschool, alternatief plan Oude Theresiaschool, geen tijdelijke huisvesting voor statushouders op het Biltse Meertje

Bilthoven Zuid

Handhaving na illegale verbouwingen Korhoenstraat, bushaltering Soestdijkseweg, detailhandelsbeleid, leegstandsaanpak, eindelijke een nieuw zwembad

De Leijen

Door de vergunde zendmast op het Bakema-speelveldje is er nu eindelijk een antennebeleid voor de gehele gemeente. Actieve bijdrage varianten in het tijdelijk VerkeersCirculatiePlan De Leijen.

De Bilt

Aanpak van de achterstand in groenonderhoud. De gedeeltelijke vernieuwing van de paden in het Boetzelaerpark. Duidelijkheid over bouwvolumes op het terrein van Plus retail aan de Utrechtseweg. Opheldering over de ecologische hoofdstructuur in relatie tot de bouwplannen op het voormalige Hessing terrein. Solide zienswijze inzake de plannen rondom het HF Witte complex.

Maartensdijk

Mooie gerenoveerde Vierstee met bibliotheek, aandacht voor groenonderhoud,

En ook bijgedragen aan de zeer succesvolle meezingavonden in Maartensdijk, ook al moet er nog veel achterstallig onderhoud uitgevoerd worden. Wij zijn ook voorstander van meer zelfstandige kernen en spreken dat ook uit.

Groenekan

Garantie gemeente voor een waterveld bij Voordaan. Aandacht overlast verbreding A27. Inspraak bewoners over landgoed.

Westbroek

Aandacht en voorstel tegen sluipverkeer (voorstel camera’s) en verkeersoverlast via een werkgroep in Westbroek.

Hollandsche Rading

Geen bomenkap door Goois Natuurreservaat! Gebiedsgericht werken, antennebeleid De Bilt.

Onderzoek naar het nakomen van afspraken door RWS inzake de geluidsschermen.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *