Wat beter moet de komende 4 jaar

De burgerpeiling een spiegel om in te kijken

Wat beter moet de komende vier jaar

Op 21 maart vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wat de inwoners vooral waarderen in onze gemeente is het dorpse karakter, het vele groen en een rustige leefomgeving. Dat wil Beter De Bilt zo houden. Maar dat gaat niet vanzelf. Zie ons verkiezingsprogramma.

De burgerpeiling een spiegel om in te kijken?

De laatste burgerpeiling in De Bilt eind 2017 is een meting van het vertrouwen dat de burgers hebben in de gemeentelijke politiek. Het is een representatieve steekproef. Daaruit komt naar voren dat de burgers zich slechts voor 24 % vertegenwoordigd voelen door de gemeenteraad. Dat moet beter kunnen.

De eisen die gesteld moeten worden aan goed bestuur

Gezien de problemen die op ons afkomen en de vele dossiers die jarenlang blijven slepen, wordt van het gemeentebestuur een slagvaardige besluitvorming verwacht. Beter De Bilt kiest voor de volgende speerpunten:

 • Een uitstekende voorlichting en communicatie voor en naar de burgers.
 • Een duidelijke visie vanwege de samenhang van de vraagstukken. Zo zal meer huizenbouw ook meer verkeer veroorzaken.
 • Betere samenwerking binnen de gemeenteraad in plaats van de versnippering in deelbelangen.
 • Een uitgekiend financieel beleid omdat de gemeente heel weinig geld heeft voor nieuw beleid.

Welke maatschappelijke vraagstukken komen in de volgende periode tot 2022 op de gemeente af? En vragen om een beleidsverbetering?

Beter De Bilt beperkt zich tot enkele voorbeelden.

 • Duurzame samenleving. Dat vraagt om een versterkte toepassing van duurzame energie zoals zonne-energie. Maar ook om de verbetering van biodiversiteit, bijvoorbeeld om de teruglopende bijenstand te keren.
 • Fietsverkeer en openbaar vervoer. Versterking daarvan leidt tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en scheelt ruimte op de openbare weg.
 • Huizenbouw. Er zijn nu voor onze gemeente ongeveer 1000 woningen gepland tot 2030, waarvan tenminste nog 350 sociaal huurwoningen.
 • Zorg vanuit de WMO is gericht op de huishoudelijke hulp voor onze bewoners die langer thuis willen wonen. Voor veel van deze mensen is de huishoudelijk hulp de laatste jaren verminderd, terwijl daarvoor) nu juist wel geld beschikbaar is.
 • Groenonderhoud in de gemeente heeft een forse achterstand onder invloed van bezuinigingen uit 2014. Deze bezuinigingen kunnen maar ten dele worden opgelost door het adopteren van openbaar groen door burgers.
 • Leegstand met name in het Centrum van Bilthoven vraagt al jaren om een doortastend beleid. De winkelcentra moeten compact zijn en moet leegstand worden tegengegaan. En parkeerproblemen moeten worden opgelost
 • Vergrijzing. Op de achtergrond speelt de vergrijzing van onze bevolking, die invloed uitoefent op het gebruik van voorzieningen, de mobiliteit en de huisvesting.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *