Massale vluchtelingenstroom verdeelt de gemeenschap. Asielbeleid (1)

Tussen humaniteit en het stellen van een limiet.

Ebbe Rost van Tonningen vindt dat vluchtelingen om humanitaire redenen moeten worden opvangen maar ook dat er een limiet moet worden gesteld aan het aantal dat ons land en Europa binnenkomt. Hij organiseerde een thema-avond over het vluchtelingenvaagstuk op 22 september 2014 in de Bremhorst te Bilthoven. Daarmee beoogde hij tijdig een debat te starten in onze gemeente.

Ebbe Rost van Tonningen:

De verdrijving van Saddam Hoessein heeft IS gebaard.

De Westerse wereld heeft gemeend een monster te moeten verdrijven in de persoon van Saddam Hoessein, dictator van Irak. Maar daarmee IS gebaard, waarin aanhangers van Saddam Hussein een eigen Islamitische Staat hebben gevestigd in Irak en Syrië. en in meer islamitische landen een voet aan de grond krijgen. Door de burgeroorlogen in het Midden Oosten maar ook in Afrika raken steeds meer mensen op de vlucht. Aanvankelijk bleven veel vluchtelingen in de regio, maar in het jaar 2015 komen naar verwachting omstreeks 1,5 miljoen vluchtelingen naar Europa. Een rijk Arabisch land zoals Saoedi Arabië en ook andere landen doen niets aan de opvang van vluchtelingen. Landen als Libanon en Turkije vangen veel vluchtelingen op,

Europa heeft jarenlang het probleem genegeerd

De toestroom van vluchtelingen naar Europa was al jarenlang te voorzien zonder dat de politiek in actie kwam. Van de groeiende groep van nu naar schatting 65 miljoen vluchtelingen in de wereld zullen de komende decennia steeds meer mensen naar Europa willen komen. Niet alleen wegens de vlucht voor burgeroorlogen maar ook doordat de klimaatveranderingen steeds grotere problemen in de voedselvoorziening zullen veroorzaken. Europa is op geen enkele wijze voorbereid op de opvang van een massale instroom van asielzoekers. Politici die het vluchtelingenbeleid bepalen, kijken niet verder dan hun neus lang is.

Opvang humanitair maar daarna?

Duitsland loopt voorop in de opvang van vluchtelingen doordat bondskanselier Merkel alle vluchtelingen die naar Duitsland komen ruimhartig wil toelaten. Ik heb in 1985 zelf in oude wijken van Rotterdam als projectleider gewerkt en van nabij gezien dat de overheid in Nederland na de opvang van grote groepen migranten geen samenhangende aanpak voor migranten heeft. Veel spanningen ontstonden omdat migranten die werden geaccepteerd als asielzoekers massaal voorrang kregen bij de toewijzing van huurwoningen. In een groot aantal gemeenten gelden lange wachtlijsten voor de toewijzing van huurhuizen. In De Bilt is de wachttijd bijna 9 jaar. De heersende politiek in ons land heeft in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw de kop in het zand gestoken. In veel steden heeft dat geleid tot aparte wijken voor migranten in plaats van de beoogde integratie. Deze wijken kregen in 1985 de naam van ‘probleemcumulatie gebieden’, waarvoor een samenhangende aanpak grotendeels mislukte. Bij elke nieuwe regeringsperiode werden nieuwe etiketten bedacht zoals ‘sociale vernieuwing’, ‘deltaplan voor oude wijken’, ‘prachtwijken’ en dergelijke, maar veel problemen bleven onopgelost.

Voor een humanitair beleid is een limiet nodig.

Ik constateer dat Europa uit elkaar valt door achtereenvolgens de economische crisis, het Griekse drama en nu de aanpak van vluchtelingen. In Oost Europa zijn landen volstrekt tegen de ongelimiteerde opvang van vluchtelingen. Andere landen als Griekenland en Italië, waar veel vluchtelingen binnen komen, kunnen de instroom niet aan. Wie er binnenkomen kan niet meer zorgvuldig worden gecheckt, en dat gaat gepaard met grote veiligheidsrisico’s. Er zal een toenemende tegenstand naar de politiek ontstaan door de chaos die wordt bevorderd. Voor- en tegenstanders komen harder tegenover elkaar te staan. Migranten die niet goed worden opgevangen, zullen ontevreden worden. Dát en de van boven af opgelegde opvang zonder een vooruitziende blik, is een voedingsbodem voor verzet en strijd tussen burgers in onze eigen landen. Waar blijft het leiderschap in Europa en ons land om aan de escalatie van dit vraagstuk te ontkomen. Andere landen in de regio waar vluchtelingen op drift raken, moeten meer doen voor de opvang. Het noodzakelijke humane karakter van de opvang van vluchttelingen wordt zo overwoekerd door onbeheersbare risico’s.

Lokale partijen moeten waarschuwen voor de gevolgen

Door de Europese en Nederlandse autoriteiten wordt een verplichte verdeling van vluchtelingen aan gemeenten opgelegd. Dat raakt niet alleen de soevereiniteit van nationale staten maar ook de lokale democratie. Een dergelijke chaotisch beleid van slikken en anders stikken is naar de eigen bevolking niet uit te leggen. Als lokale partij moet je daarvoor hogere overheden niet alleen ernstig waarschuwen, maar ook het gebrek aan democratische besluitvorming tegengaan. Onze ‘hogere’ politiek zonder inzicht is een beleid zonder uitzicht.

Kortom stel een limiet wat je in Europees verband, op nationaal en lokaal niveau  redelijkerwijze aankan. Én probeer daar tijdig draagvlak voor te ontwikkelen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *