Speelruimten (1) Verslag gemeenteraad De Bilt 18 februari 2016

B&W toont onvoldoende ambitie voor speelruimten kinderen. Beter De Bilt wil beter onderhoud speelruimten en ouders meer betrekken. Lees verder: interpellatie en moties.

Foto: In De Bilt: één van de vele verwaarloosde speeltoestellen voor kinderen

speeltoestellen

De raadsvergadering donderdag 18 febr. 2016

Speelruimtebeleid.

Er lag een raadsbrede motie van negen fracties, waaronder Beter De Bilt, om meer te investeren in speelruimten. Het overgrote deel van de raad vindt de ambitie van het College te mager. Na onze openbare oproep is Beter De Bilt door verschillende inwoners geïnformeerd over de (zeer) slechte staat van een aantal speelplekken. Daarnaast zijn er in vergelijking met andere gemeenten veel minder speelplekken. En dat terwijl speeltuinen juist goed zijn voor de gezondheid van de kinderen. Beter de Bilt heeft via tijdelijk fractievoorzitter Pim van de Veerdonk nog een motie ingediend om in te gaan op de mogelijkheden voor burgerparticipatie en ook voor ouderen, die vitaal willen blijven.  Het raadsvoorstel wordt aangehouden tot juni met de vraag aan B&W welke financiële ruimte kan worden gevonden.

Interpellatiedebat

De SP kreeg de mogelijkheid voor een interpellatie (een ondervraging en verzoek om uitleg aan B&W) over de ongevallen bij de Herbie rotonde (Groenekanseweg). De door B&W gegeven informatie gaf een te rooskleurig beeld over het aantal ongevallen. Een motie van afkeuring van de SP haalde het niet, al bekritiseerden Beter De Bilt en verschillende fracties de onzorgvuldige en onvolledige informatie van B&W. Voor de gemeenteraad een essentieel punt.

 Moties vreemd aan de agenda

Dat zijn feitelijk agendapunten die door de verschillende fracties kunnen worden ingebracht. Hieronder een opsomming:

ANBO (PvdA). Spelregels van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) om het WMO-beleid te evalueren. Beter De Bilt vindt dat het advies van de ANBO serieus genomen dient te worden. Connie Brouwer kwam met een kritische opmerking dat we in Nederland teveel geld uitgegeven aan de gemeentelijke overhead van de zorg. Geld voor de zorg moet vooral naar de cliënten gaan.

Aanbestedingenbeleid (VVD): probeer voor gemeentelijke opdrachten zoveel mogelijk lokale ondernemers te bereiken. Beter is daar helemaal voor! Een motie van Beter de Bilt (werkzaamheden aan de Burgemeester Huydecoperweg) waarbij werd opgeroepen om lokale ondernemers daarbij te betrekken werd aangenomen, maar kreeg geen steun van de VVD. Jette Muijsson maakte een opmerking over de tegenstrijdige opstelling van de VVD

Beeld “Fietsspel” van de overleden kunstenaar Jits bakker (Beter de Bilt). Peter Schlamilch pleitte voor een prominente locatie in plaats van de beoogde plek van de voormalige van Everdingenschool. De wethouder zegde toe hierover in gesprek te gaan met de familie en andere betrokkenen.

Knelpunten Lichtruim door Beter de Bilt. Onze fractie dringt erop aan dat er snel een goede oplossing komt voor allerlei gebreken in het Lichtruim. De partijen – SSW, huurders en de gemeente – zijn wel met elkaar in gesprek. Beter De Bilt zal dit overleg nauwgezet volgen.

Wil je reageren: Zie onder contact (formulier) en info@beterdebilt.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een gedachte over “Speelruimten (1) Verslag gemeenteraad De Bilt 18 februari 2016”