Verkiezingsprogramma Beter De Bilt 2018

Ons Verkiezingsprogramma in het kort:

  • Burgerparticipatie: ieder goed idee verdient aandacht
  • Gezonde welvaart op een leefbare aarde
  • Biodiversiteit een levensvoorwaarde
  • De zes kernen behouden hun eigen gezicht
  • Huisvesting voor sociale huur, starters en jonge gezinnen
  • Ouderenzorg topprioriteit: zo lang mogelijk thuis
  • Compacte en levendige winkelcentra zonder leegstand
  • Onderhoud groen in binnen- en buitengebied.
  • Veiligheid én handhaving, twee kanten van één medaille
  • Verkeer goed regelen: voorrang voor fietsers en openbaar vervoer

Beter De Bilt

Wij zijn de grootste lokale partij in de Bilt en richten ons uitsluitend op het belang van de bewoners van de gemeente De Bilt.
Standpunten van landelijke partijen worden door onze partij kritisch beoordeeld en uitsluitend gedeeld als deze dienstbaar zijn aan de burgers en bedrijven in onze gemeente.
In 2013 is onze partij opgericht en bij de gemeenteraadsverkiezingen gingen wij van 0 naar 4 zetels en waren daarmee met de VVD de een na grootste partij.
Onze duo-lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn Jette Muijsson (nr 1) en Pim van de Veerdonk (nr 2). Ebbe Rost van Tonningen is sinds november 2016 wethouder en is ook onze kandidaat wethouder voor de volgende periode.

VKP 2018 Beter De Bilt DEF

Download ons verkiezingsprogramma via onderstaande link.

Download