Speelruimten (2) Is het speelruimtebeleid in de gemeente De Bilt voldoende?

Beter De Bilt ziet dat in een aantal buurten te weinig goede speelruimten zijn en helpt ouders zich te organiseren.

 Op 6 juni organiseerde Beter De Bilt ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur in WVT bijeenkomsten voor ouders die willen meedenken over de inrichting van speelruimten in hun buurt. Op 23 en 30 juni a.s. komt het speelruimtebeleid in de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad bepaalt dan in grote lijnen de begroting voor 2017 en volgende jaren.

Waar gaat het om?

Tijdens de bijeenkomst van 6 juni werd aan ouders gevraagd hun ervaringen en voorstellen te delen. Buiten spelen is voor kinderen van groot belang. Het is gezond, draagt bij aan onderlinge contacten en biedt spelmogelijkheden die binnenshuis niet kunnen plaatsvinden. Gemeente De Bilt moet aantrekkelijk zijn voor gezinnen met jonge kinderen.

Besluitvorming gemeente

In februari 2016 is het speelruimtebeleid in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeft op basis van een motie het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd het ambitieniveau te verhogen. Besloten is toen om op 23 en 30 juni dit onderwerp tot besluitvorming te brengen. Die besluitvorming geldt voor 10 jaar.

B&W heeft inmiddels te kennen gegeven geen reden te zien om een hoger ambitieniveau voor speelruimten in de gemeente na te streven. Het College verwijst daarbij naar de jongste burgerpeiling (steekproef onder burgers) over eind 2015, waaruit zou blijken dat net iets meer dan 50 % van de inwoners vindt dat er voldoende plekken zijn voor kinderen om te spelen. Beter De Bilt ziet leemten in het speelruimtebeleid die moeten worden opgevuld.

Contact met ouders

Beter De Bilt helpt ouders om zich te organiseren om voorstellen te doen voor verbetering van het speelruimtebeleid in de gemeente. Dat moet dan op korte termijn gebeuren, vanwege de besluitvorming van de gemeente op 23 en 30 juni. Contactmogelijkheden: tel. 06 53225908. Mail: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl

Zie ook de website van een succesvol bewonersinitiatief van mw Leyla Ummels: https://www.facebook.com/speelplaatsplanetenbaan/  Het gaat daarbij om een vernieuwde speelplaats bij de Planetenbaan in Bilthoven.

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *