Milieu en Duurzaamheid

 

 

tuinbrug

Standpunten

 • Het streven naar een energieneutrale gemeente in 2030 moet worden vertaald in duidelijke mijlpalen. De Bilt behoort tot de achterhoede van gemeenten
 • De handhaving van biodiversiteit vraagt om bescherming van bedreigde plant- en diersoorten.
 • Monitoring van natuurwaarden moet leiden tot borging daarvan
 • De optimalisering van de afvalverwerking in onze gemeente steunen wij
 • Overlast van autowegen en verbreding van de A27 en A28 moet in regionaal verband een blijvend aandachtspunt zijn
 • Het openbaar vervoer en met name het treinvervoer moet een goed alternatief zijn
 • Zwerfvuil en hondenoverlast moet worden aangepakt
 • Groen is goed voor de gezondheid. Het belang van de recreatie in het buitengebied neemt toe.
 • Er moet een herijking van het bomenplan en het kapbeleid komen. Er verdwijnen teveel bomen.
 • Het groenonderhoud moet zoveel mogelijk in samenwerking met burgers gebeuren. Maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het structurele onderhoud.
 • De openbare verlichting moet energiezuinig zijn.
 • Toezicht en handhaving op Bospark Bilthoven en bungalowpark Lage Vuursche is noodzakelijk.