Jong, 60+, leven met beperking

spelende kinderen

Standpunten jongeren:

 • Er moet een plan komen voor decentralisatie van de jeugdzorg
 • De drugs- en alcohol problematiek en een gezonde leefstijl  moet een belangrijke prioriteit zijn
 • De jongerenvoorzieningen voor de oudere schoolgaande jeugd is een achtergesteld werkveld. De Stichting Mens moet daaraan werken.
 • Voldoende speelveldjes voor jongeren en goed onderhoud in samenwerking met de bewoners moet worden bevorderd.

IMG_2400

Standpunten 60+

Zie hieronder en ook bij zorg

sociaal_domein

Dienstverlening voor 60+ en mensen die leven met een beperking:

 • De Bilthuysen ondersteunt mensen bij de eigen wijze waarop zij hun leven willen leiden. De dienstverlening bestaat uit de zorg voor een prettige woonomgeving, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, maar ook uit allerlei welzijnsactiviteiten, zowel in verzorgings- en verpleeghuizen als bij mensen thuis.
 • Stichting Reinaerde richt zich op mensen met een beperking, die zichzelf willen ontwikkelen en kiezen hoe ze willen leven. Reinaerde draagt dagelijks bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van mensen met een beperking.
 • Zideris De Bilt is een kleinschalige organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij wonen, werk en dagbesteding.
 • Warande ‘Aangenaam actief ‘ is gericht op ouderen die het versterken en het behouden van hun vitaliteit belangrijk vinden en die vooral graag op hun eigen manier vormgeven aan het ouder worden.
 • Beter De Bilt vraagt bijzondere aandacht voor mensen met een beperking, die last hebben van verkeerssituaties.

Participatiewet

 • Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen – met en zonder een beperking – aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. De gemeente voert de Participatiewet uit en begeleidt mensen naar betaald werk of een andere zinvolle besteding van de dag. Uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘Iedereen doet mee.’
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan via de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
  • De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan via de de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) hulp vragen.