Standpunten

Beter De Bilt heeft de volgende standpunten. Deze standpunten zijn verder uitgewerkt in de paragrafen onder standpunten.

Zie menu onder Standpunten bovenaan rechts.

Burgerparticipatie en duurzaamheid zijn basiselementen in onze standpuntbepaling:

 • Naar burgers wordt vaak slecht geluisterd, De vele bezwaarschriften en zienswijzen tonen dat aan.
 • Het eigen vermogen van de gemeente is afgelopen 2 jaar opnieuw met bijna € 5 miljoen gedaald, naar een kritisch niveau van ca € 15 miljoen.
 • De gemeente betaalt jaarlijks al minimaal € 2,5 miljoen aan rente voor leningen. Stop potverteren!
 • Beter De Bilt maakt zich zorgen over het behoud van het groene en dorpse karakter.
 • Het College van B&W heeft geen huisvestingsplan voor starters op de woningmarkt. Wachtlijst sociale huur 9 jaar!
 • Beter De Bilt wil dat alle gebruikersgroepen in het nieuwe zwembad kunnen participeren
 • De bibliotheek en dagbesteding voor ouderen moeten in Maartensdijk behouden blijven.
 • Beter De Bilt heeft veiligheid als topprioriteit, in verkeer, op straat en thuis! Handhaven!
 • De Kwinkelier verkommert. Beter De Bilt wil bloeiende winkelcentra en een sterke lokale economie. Gelukkig staat de Julianalaan aantrekkelijk bij.
 • Op de thuiszorg voor ouderen wordt bezuinigd. Beter De Bilt is daar tegen.
 • Beter De Bilt wil dat De Leijen bereikbaar en veilig is.
 • Voor de kleine dorpskernen  is nieuwbouw nodig voor een evenwichtige bevolkingsopbouw en voldoende toestroom voor de basisscholen.

Onze algemene uitgangspunten en onze strategische toekomstvisie op de gemeente De Bilt hebben wij uitgewerkt in onze kadernota: Kwaliteit voor Beleid. Deze nota kunt u bij ons opvragen, ebberostvantonningen@beterdebilt.nl