Pilot uitbreiding koopzondagen door meerderheid Raad gesteund

Beter De Bilt wil referendum in de toekomst mogelijk maken

Nieuwsbericht van Pim van de Veerdonk

Koopzondagen, welke afwegingen Beter de Bilt heeft  gemaakt

Pim van de Veerdonk, (interim) fractievoorzitter van Beter de Bilt stond voor een zeer moeilijke opgave in de raad van 21 april 2016. Wij hebben de handschoen opgepakt om te komen tot een verbeterd initiatiefvoorstel Koopzondagen van D66/VVD, samen met de PvdA. Diverse wensen zijn gehonoreerd, maar niet alle. Hier verantwoorden wij ons over het proces en de in de raad gemaakte keuze.

Waar gaat het om in de discussie over koopzondagen?

Het gaat om inhoudelijke argumenten, het proces tot dusver, de mening van de burger en het gaat vooral om verdeeldheid. Verdeeldheid loopt als een rode draad door deze discussie in onze gemeente. Bij de argumentatie, in de coalitie, tussen burgers en tussen woonkernen (zie de burgerpeiling), tussen sociale media info@koopzondagdebilt.nl en ‘winkels De Bilt zondag open’ op Facebook, tussen supermarkten / winkelketens en kleine winkeliers en verdeeldheid in de fractie van Beter de Bilt.

Waarom voor het initiatiefvoorstel?

De koopzondagendiscussie loopt al lang in Nederland, een ongelijk speelveld voor onze middenstand, kooplekken (geld stroomt onze gemeente uit), veel gemeenten hebben een koopzondag, De Bilt blijft steeds verder achter, onze burgers doen vaker boodschappen in omliggende gemeenten én op zondagen, winkelcentra hebben te maken met hardnekkige leegstand (Kwinkelier), het wordt moeilijker om ondernemers te enthousiasmeren zich te vestigen in onze gemeente, internetaankopen blijven toenemen (PostNL levert nu ook op de zondagen bij u thuis), winkelen is meer en meer een belevenis (‘funshoppen’), horeca heeft een grote magneetfunctie. De Bilt is een van de meest vergrijsde gemeenten in Nederland en dat neemt verder toe, jongeren, jonge gezinnen en tweeverdieners zijn doelgroepen die uitgesproken voorstander zijn van koopzondagen. Welke plek willen wij hen bieden? Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor de generaties na ons.

Wat hebben wij kunnen verbeteren in het voorstel?

Het voorstel is aangepast op het maken van afspraken met omwonenden door winkeliers op het gebied van bevoorrading, de aandacht en evaluatie voor alle omwonenden op de effecten verkeer, parkeren en bevoorrading. Het monitoren van de werkgelegenheid en het inrichten van een meldpunt waar mensen terecht kunnen met klachten over overlast. Wanneer noemen we de pilot een succes?

We hebben meetbare factoren op laten nemen zoals winkelgedrag, omzetontwikkeling, werkgelegenheid, maar ook het meenemen van klachten en meldingen van overlast door o.a. politie, etc.in een meldpunt. Dat komt de evaluatie ten goede, allen moeten hun zegje kunnen doen, we weten waarop we meten. Is de pilot een succes, of niet?

De pilot van een jaar is teruggebracht naar 26 weken

Een belangrijke vraag betreft de looptijd van de pilot, een jaar waarin alle 52 zondagen waren aangewezen als koopzondag. Als na 52 zondagen een evaluatie wordt gehouden en de conclusie is ‘niet succesvol’, dan kun je vrijwel niet meer terug naar de situatie van nu. Elke wijziging heeft inwerkingstijd nodig, een jaar is lang, mensen zijn in de regel eerder gewend aan veranderingen. Een kortere pilot zien we bij veel gemeenten: soms slechts enkele dagen, meestal een kwartaal, een halfjaar tot maximaal een jaar. Een moeilijke keuze.

Eén koopzondag in de maand, is dat haalbaar (12 per jaar)? Voor een pilot van een jaar is dat lastig: burgers / winkeliers moeten die koopzondag plannen, afstemmen met andere winkeliers en helder en frequent communiceren. Risico is dat velen voor de koopzondagen blijven uitwijken naar omliggende gemeenten. Dan zien we een magere pilot.

Hoe die dan te beoordelen? Halvering van de pilot naar 26 koopzondagen oogt als een stap in de goede richting, hoewel ook hier nadelen aan kleven. Nochtans, het gaat ons vooral om een goede en betrouwbare pilot.

Waarom tegen het initiatiefvoorstel?

Wij willen ook aandacht besteden aan het tegengeluid. Een gezonde democratie leunt op een kritische massa die tegenwicht kan bieden. Onze fractie telt 2 tegenstanders, raadslid Peter Schlamilch heeft de volgende bezwaren tegen het raadsvoorstel kenbaar gemaakt en heeft tegen het voorstel gestemd:

  • Overlast van verkeer (met name in De Bilt);
  • Angst voor de positie van de kleine winkelier;
  • Werken op zondag zorgt voor stijgende kosten en prijzen;
  • Een gemeenschappelijk rustpunt is waardevol;
  • 37% voorstanders (burgerpeiling) is onvoldoende voor het nemen van een besluit.

Wordt onze gemeente, rustig en groen, niet teveel bedreigd door een koopzondag? Hoe duiden we de uitkomst van de burgerpeiling? Een sterke stroming in onze partij is gekant tegen het voorliggend voorstel. Het op het laatste moment gewijzigde voorstel (van 52 naar 26 koopzondagen) kon niet in de fractie worden behandeld, daartoe ontbrak de tijd, dat was ook een klacht van andere fracties. Daardoor hebben raadsleden ’zonder last en ruggespraak’ gestemd, ook die van Beter de Bilt.

Ingediende moties: fijnstofmeting en referendum

Beter de Bilt heeft als enige fractie moties ingediend. Een met het verzoek om d.m.v. fijnstofmetingen onderzoek te doen naar de waarden bij aanvang pilot en bij einde pilot. En het verzoek om bij de evaluatie een referendum te houden, zodat nu echt alle burgers zich zouden kunnen uitspreken over de koopzondag. De wethouder heeft beide moties ontraden. De Bilt heeft geen referendumverordening en daarom kunnen we geen referendum houden. Wij gaan een initiatiefvoorstel indienen om een referendumverordening mogelijk te maken in de toekomst. De koopzondag is een onderwerp wat gemeenten zelfstandig mogen regelen en dan is een referendum onmisbaar, burgers kunnen zich uitspreken over een regeling die alleen in De Bilt geldt. Beter de Bilt ziet het referendum als het beste instrument om haar burgers te betrekken bij gemeentelijk beleid. Fijnstofmetingen zijn zeer complex en kostbaar, moeilijk meetbaar, dus onnauwkeurig en niet altijd betrouwbaarheid, veel fijnstof komt van snelwegen en wordt – afhankelijk van windrichting – in meer of mindere mate over de gemeente verspreid, ook bewoners die nu gebruik maken van de koopzondagen van omliggende gemeenten veroorzaken (extra) fijnstof, omdat ze juist dan de auto gebruiken.

Concluderend:

Het voorstel is aangenomen met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Wij hadden een sleutelrol in het besluit voor de pilot, dan hadden we allen tegen moeten stemmen. Dat is onfatsoenlijk als je allerlei punten hebt voorgelegd die zijn overgenomen in het voorstel. En maakt ons onbetrouwbaar. Wij zijn niet ontevreden over de verbeteringen in het voorstel, onze inbreng is serieus bestudeerd en aanvaard. Wij zien de pilot vooral als een zinvolle en noodzakelijke afsluiting van een langdurig en belangrijk onderzoek naar de mogelijke invoering van koopzondagen in onze gemeente. Die verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg, langer uitstellen achten wij nu niet zinvol. Het is aan de praktijk van de pilot.

Wij gaan onze best doen om een referendumverordening in de raad te brengen. Dat lijkt ons de beste mogelijkheid voor een definitief besluit, het woord is aan de burgers van De Bilt.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *