Wijkcontacten

contacten

Het versterken van onze contacten in de wijken en buurten zien wij als een kerntaak van onze vereniging

Voor het onderhouden van onze wijkcontacten zijn het bestuur en de fractie van Beter De Bilt verantwoordelijk.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons bij de contacten naar kernen en wijken kunnen ondersteunen en daarin een intermediair willen zijn.

.