Vereniging en organisatie

 De vereniging

 • De politieke vereniging Beter De Bilt is opgericht in juni 2013,
 • Iedereen die in De Bilt woont is van harte welkom in onze vereniging.
 • Na een introductiegesprek en na betaling van uw lidmaatschap kunt u als lid onze gelederen versterken!
 • Een donateur hoeft niet in de gemeente te wonen en is ‘waar ook ter wereld’ van harte welkom in onze vereniging

Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit:

 • Ebbe Rost van Tonningen,  voorzitter
 • Annelies Brielsman, secretaris
 • Pim van de Veerdonk, penningmeester

 

De organisatie

De organisatie bestaat uit:

 1. De vereniging, het bestuur en de Algemene ledenvergadering
 2. De huidige fractie is:
  1. Raadslid / fractievoorzitter: Jette Muijsson
  2. Raadslid:                                   Pim van de Veerdonk
  3. Commissielid                           René Olthof
  4. Commissielid:                          William Blijham
 3. De verdeling van de gemeentelijke programma’s (inhoudelijke portefeuilles) over de fractieleden: zie onderstaand *
 4. De bijzondere taken:
  1. Communicatie
   1. persberichten, interviews
   2. website en sociale media
   3. publicaties, nieuwsbrieven
  2. Contacten met leden, donateurs en de achterban
  3. Verrichten van vrijwilligerswerk
  4. Organisatie thema-avonden en politiek café
  5. Onderzoek, verdieping, research
  6. Externe contacten met o.a. andere lokale partijen, VNG

————————————————————————————————————-

* De verdeling van de gemeentelijke programma’s over de fractieleden:

Programma Verantwoordelijk Gedeelde verantwoordelijkheid
Burgerparticipatie Pim allen
Duurzaamheid Pim allen
1   Bestuurlijke aangelegenheden Pim René
2   Dienstverlening Jette William
3   Openbare orde / veiligheid Pim René
4   Lokale economie Jette William
5   Verkeer en bereikbaarheid Jette William
6   Ruimtelijke ordening Jette René
7   Volkshuisvesting Pim William
8   Beheer openbare ruimte Jette René
9   Milieu en watertaken Jette William
10 Jeugd en educatie Pim René
11 Maatschappelijke ondersteuning Pim René
12 Werk en inkomen Pim William
13 Kunst en cultuur Jette René
14 Sport en sportaccommodatie Jette William