Hoogtepunten

Juni 2013

Beter De Bilt wordt opgericht door Ebbe Rost van Tonningen

19 maart 2014: de gemeenteraadsverkiezingen

beter de bilt

  • Beter De Bilt gaat van 0 naar 4 zetels en wordt uitgeroepen als de winnaar van de verkiezingen. D66 is de grootste partij en behaalt 6 zetels. De VVD haalt ook 4 zetels. Het CDA 3 zetels en alle andere partijen twee zetels of één.
  • Beter De Bilt wordt door D66 niet uitgenodigd voor het coalitie-overleg. D66 vindt dat de lijsttrekker van Beter De Bilt, Ebbe Rost van Tonningen, te kritisch heeft gestaan tegenover het gevoerde financiële beleid van het College van B&W. Ebbe blijft volledig achter zijn kritiek staan, omdat het eigen vermogen van de gemeente van € 35 miljoen in 2010 naar € 15 miljoen in 2015 is teruggelopen.
  • Beter De Bilt organiseert twee protestbijeenkomsten in Maartensdijk en Bilthoven waar in een bomvolle gemeentezaal het publiek protesteert tegen het feit dat Beter De Bilt niet is uitgenodigd voor de nieuwe coalitie van het College van B&W,

November 2015: Beter De Bilt organiseert een bewonersavond over De Timpe, de geplande nieuwbouw aan de noordkant van het station. Het ontwerp van De Timpe:

De Timpe

Drie bewonersorganisaties en een winkeliersvereniging hebben kritiek op de plannen van B&W wegens de bouwmassa van het beoogde nieuwe bouwwerk.

Maart 2015: Beter De Bilt houdt een interpellatie in de gemeenteraad vanwege kritiek op het aanbestedingsbeleid van de gemeente en de forse externe inhuur.

Mei 2015: De fractie van Beter De Bilt presenteert een eigen kadernota (toekomstvisie) voor de gemeente De Bilt als een alternatief voor de kadernota van B&W.

September 2015: Fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen organiseert een thema-avond over het vluchtelingenvraagstuk.

Vluchtelingen+aangekomen+in+Griekenland

3 november 2016 Beter De Bilt neemt deel aan de coalitie van D66, CDA en Groen Links na vertrek van wethouder Van Hulst (VVD). Ebbe Rost van Tonningen wordt wethouder. Pim van de Veerdonk fractievoorzitter en Jette Muijsson treedt toe als gemeenteraadslid (Peter Schlamilch verlaat de fractie).