Oproep gemeentelijk antennebeleid succes

De motie van Beter De Bilt om een duidelijk gemeentelijk beleid op te stellen rond de plaatsing van grote zendmasten is door de raad zonder wijzigingen en unaniem aangenomen.

Het te omschrijven beleid zal leidend worden in alle kwesties rond (grote) zendmasten. Daarin wordt omschreven wat de voorwaarden zijn wat betreft straling, veiligheid en de uitgangspunten bij het zoeken naar de beste plaatsingsmogelijkheden. Onderdeel van het beleid wordt echter ook de communicatie rondom een voornemen en rondom besluitvorming.

De directe aanleiding van de motie is het voornemen van de gemeente om een grote T-Mobile mast te plaatsen op het speelveld in De Leijen. Vorige week is hierover een officiële hoorzitting geweest van de bezwaarcommissie. Alle betrokkenen hebben, soms bij monde van hun advocaten of vertegenwoordigers, de kans gehad om in twee rondes hun overwegingen dan wel bezwaren toe te lichten.

De commissie heeft nu de opdracht om alles overwegende een advies aan de gemeente uit te brengen. Dit advies zal over enkele weken worden vrijgegeven. Ondertussen heeft de wethouder zijn spijt uitgesproken over de zwakke punten in de communicatie tot nu toe. Met de belofte het beter te doen, is Beter De Bilt vol vertrouwen in een goede en nette afwikkeling.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *