Openbaar Groen, zelf doen? Beter De Bilt organiseert thema-avond

Woensdagavond 15 november om 20.00 uur in HF Witte Centrum over een nieuwe koers openbaar groen.Gastspreker is bijenspecialist Sonne Copijn.

Zij vertelt over de alarmerende achteruitgang van de bijenstand in Nederland, Duitsland en andere landen. En daarmee samenhangend, over de ernstige verschraling van het eco-systeem, die verstrekkende gevolgen heeft voor onze voedselvoorziening. Het roer moet dringend worden omgegooid. Gemeenteraadsleden zijn aanwezig om in discussie te gaan hoe het tij kan worden gekeerd.

De gemeente De Bilt heeft het onderhoud van het vele openbare groen in 2014 vanwege bezuinigingen teruggebracht tot een minimumniveau. Burgers werden toen uitgenodigd om zelf openbaar groen in hun buurt te adopteren. Veel bewoners hebben daarvan gebruik gemaakt door zelf actief te worden in het onderhoud van het groen in hun buurt. Niettemin zijn er veel klachten over het beheer van het openbaar groen en blijkt het onderhoud ondanks inspanningen van burgers bij lange na niet voldoende te zijn. De gemeente heeft vanaf 2018 extra geld beschikbaar gesteld

Op deze avond komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe alarmerend is de achteruitgang van de bijenstand?
  • Hoe moet de gemeente de kwaliteit van het onderhoud van groen weer op een aanvaardbaar niveau brengen?
  • Hoe kunnen burgers daarop inspelen?
  • Welke eisen moeten aan openbaar én ook aan particulier groen gesteld worden om het eco-systeem, waaronder het leefmilieu van bijen, weer op een acceptabel peil te brengen

Iedereen welkom.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *