Motie van afkeuring tegen wethouder ingetrokken

Na een spijtbetuiging van de wethouder, werd de motie ingetrokken door Beter De Bilt. Een voorbeeld voor Burgemeester en Wethouders?

Ambtenaar als ‘klokkeluider’?

In de gemeenteraad van 17 december 2015 vond op initiatief van Beter De Bilt met als woordvoerder fractieleider Ebbe Rost van Tonningen een spoedinterpellatie plaats. Aanleiding was een per ongeluk meegestuurde mail van een ambtenaar op vragen van Peter Schlamilch, waaruit duidelijk werd dat wethouder Mieras informatie achterhield voor de fractie van Beter De Bilt. De vraag waar het om draaide was: is het zo dat de gemeente nog een aantal jaren garant staat jegens de woonstichting SSW voor de huuropbrengsten van het Lichtruim te Bilthoven. Het Lichtruim is een multifunctioneel cultuurcentrum aan de Planetenbaan te Bilthoven met o.a. de bibliotheek, de muziekschool en schilderkunst. De SSW is de eigenaar van het Lichtruim en diverse organisaties zijn huurders. Beter De Bilt is bezorgd dat de hoge huurprijs van ruimten in het Lichtruim door huurders, zoals de bibliotheek, niet meer kan worden opgebracht en dat de gemeente dan garant staat voor de betalingen voor 10 tot 15 jaar. Of dat het Lichtruim ontmanteld moet worden door een te hoge huurprijs.

Motie van afkeuring

Uit de mail van een ambtenaar aan wethouder Mieras, die per abuis ook aan Beter De Bilt was verstuurd, bleek dat zij hem vroeg of Beter De Bilt een ‘korte variant’ of een meer uitgebreid antwoord zou moeten krijgen. De wethouder gaf aan dat hij voor de korte variant koos, maar vermeldde tevens dat zijn partijgenoot Vanetta Smit van hem op haar vragen de ‘lange variant’ zou krijgen. Daardoor werd Beter de Bilt niet op de hoogte gebracht van de exacte afspraken in het contract tussen gemeente en SSW en moest zelf maar in het doolhof van het digitale archief van de gemeente zijn weg zoeken. De partijgenoot van de wethouder werd over de bron van de afspraken wel exact geïnformeerd. Daarmee was voor Beter De Bilt duidelijk dat de wethouder informatie achterhield en tevens dat hij een voorkeursbehandeling gaf aan zijn partijgenoot. Van Tonningen betoogde dat ‘daardoor het vertrouwen van de wethouder op het spel staat als ieder raadslid niet volledige informatie krijgt op zijn of haar vragen. Bij onvolledige informatie is het niet meer mogelijk om als gemeenteraad de voorgeschreven taak van toezichthouder te vervullen’, aldus Beter De Bilt. Ebbe Rost van Tonningen diende daarom een motie van afkeuring in.

Na de spijtbetuiging van de wethouder, werd de motie ingetrokken. Een goed voorbeeld voor Burgemeester en Wethouders.

Alle oppositiepartijen waren het met de stellingname van Beter De Bilt eens of vonden dat de wethouder op zijn minst de schijn had gewekt dat hij informatie achterhield voor Beter De Bilt. Wethouder Mieras betoogde dat het niet zijn bedoeling was en dat hij aan zijn partijgenoot raadslid Smit alleen meer informatie wilde geven omdat zij voorzitter was van een werkgroep van raadsleden die gaat over de bibliotheek. Op aandringen van verschillende oppositiepartijen gaf hij uiteindelijk toe dat hij onhandig had gehandeld en daar spijt van had. Het was niet zijn bedoeling om informatie achter te houden. Toen die spijtbetuiging – onder druk van de oppositie – aan het einde van het debat kwam, werd de motie van afkeuring ingetrokken. Beter De Bilt waardeert het als fouten worden toegegeven. Dan kan het vertrouwen worden hersteld. Een spijtbetuiging is geen zwakte maar juist een sterkte en is daarmee een voorbeeld voor Burgemeester en Wethouders.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *