Meeste Nederlanders: asielbeleid mét limiet! Asielbeleid (2)

De fractievoorzitter van Beter De Bilt is daar een voorstander van.  

Als fractievoorzitter van Beter De Bilt nam ik in onze gemeente het initiatief om tijdig een openbare discussie te starten over de komst van de grote stroom van asielzoekers . Op 22 september 2015 werd daarvoor een thema-avond georganiseerd. Mijn denkbeeld was en is: voor de opvang van vluchtelingen is humanitair beleid nodig én het stellen van een limiet aan de instroom. Binnen dat kader moeten wij verder zoeken naar oplossingen.

Elsevier meldt op 18 januari 2016 nu als volgt: Meeste Nederlanders zijn tegen een ruimhartig asielbeleid. Meer dan 70 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid niet te genereus moet zijn bij het toekennen van een verblijfsvergunning. Dit blijkt uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), het onafhankelijke onderzoeksbureau van Nederland. Nog een belangrijk gegeven: in alle landen in Europa denkt de meerderheid van de burgers dat de komst van migranten een negatief effect heeft op de veiligheid in het land. Ik zie in de uitkomst van dit onderzoek een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van een beleid. Zie ons eerder bericht hierover.

Ebbe Rost van Tonningen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *