Lijsttrekkersduo wil aandacht voor verkeer en groen!

Jette en Pim benoemen belangrijke thema’s voor de verkiezingen

Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk  hebben met hun fractie de afgelopen twee maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd en daar geluisterd naar burgers. O.a. in De Bilt, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Conclusie: De problemen op het gebied van verkeer en groenonderhoud blijven in onze gemeente onderbelicht. Jette: “Voorlichting aan de burger kan veel beter en dat is belangrijk voor een goede burgerparticipatie”. Er is te weinig budget beschikbaar en daardoor komen de prioriteiten niet helder voor het voetlicht. “Burgers hebben dan verwachtingen waarin zij teleurgesteld worden”. Pim vult aan: “Het financiële beleid van de gemeente is zelfs voor een raadslid weinig transparant. Laat staan voor een burger. Maar er is meer: een tekort aan handhaving.” Kortom de samenhang in het gemeentelijke beleid tussen verschillende vraagstukken moet volgens Beter De Bilt duidelijker en breder worden aangepakt.

Verkeer: sluipverkeer en geluidsoverlast

In Maartensdijk wordt kritisch gekeken naar de verbreding van de A27. Zal de geluidwering voldoende zijn of moeten volgende jaren aanvullende maatregelen worden getroffen? Het sluipverkeer is al vele jaren op diverse plaatsen in de gemeente een toenemend probleem. In Westbroek heeft een bewonersgroep onlangs een verkeersplan bij de gemeente ingediend. De groep wacht al jaren met smart op een structurele oplossing voor het sluipverkeer. Camera’s gevraagd. In Hollandsche Rading worden de files op en rond de Tolakkerweg langer. Snelheidscontrole is ook daar gewenst. Een goed voorbeeld is Loosdrecht. De Graaf Floris V weg is te smal en moet worden voorzien van parkeerhavens. In de wijk De Bilt wordt, na de totstandkoming van het verkeersplan in 2014, al jaren uitgekeken naar maatregelen. Het ziet er naar uit dat deze in 2018 gaan komen. Dr Letteplein is herontwikkeld. De kruising Dorpsstraat en Soestdijkseweg Zuid wordt aangepakt en in 2018 wordt de Asserweg doorgetrokken naar de Biltse Rading. En dan kunnen de geplande maatregelen voor het eenrichtingsverkeer en tegen het sluipverkeer worden doorgevoerd. Eindelijk!

Groenonderhoud van levensbelang. Bijen essentieel.

Op diverse plaatsen is het groenonderhoud onvoldoende. De bezuiniging in 2014 heeft geleid tot verwaarlozing. Burgerparticipatie kan dat niet allemaal compenseren. Er is een achterstand van een kleine miljoen euro. Gelukkig kan er de komende jaren zo’n 400.000 euro extra worden geïnvesteerd. Maar fundamenteler is nog dat het onderhoud anders moet. In een door Beter De Bilt georganiseerde lezing van Sonne Copijn, de bijenspecialist in onze gemeente, blijkt de stand van de bijen hollend achteruit te gaan. O.a. door gebruik van chemische verdelgingsmiddelen en grootschalige landbouw. Bijen helpen door bestuiving dat zo’n 75 % van onze planten blijven bestaan. Planten die wij ook hard nodig hebben voor onze voedselvoorziening. Dat betekent dat het groenonderhoud veel meer ruimte moet bieden voor bloemenoases. Letterlijk van levensbelang.

De fractie van Beter De Bilt zoekt mensen die zich willen inzetten voor deze en andere thema’s. Reacties graag naar info@beterdebilt.nl.

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *