Groenekan

Groenekan

Aandachtspunten

  • Geen ambitieuze veranderingen, omdat het dorp mooi is, zoals het nu bestaat!
  • Geluidscherm langs de A27
  • De bescherming van het natuurgebied in Groenekan is heel belangrijk

Geschiedenis

Op een kaart uit 1607 wordt de herberg “De Groene Kan” vermeld, gelegen aan de weg Utrecht – Soest. Groenekan heeft haar landelijke en agrarische karakter behouden, ondanks de sterke groei van het aantal forensen. Het dorp toont prachtige huizen in een fraaie natuurlijke omgeving.

In het gebied van het Noorderpark ontstonden rond 1820 de forten Tienhoven, Maarsseveen, De Gagel en Blauwkapel. Tussen 1870 en 1880 werden daar nog 2 forten aan toegevoegd. Dit waren de forten Ruigenhoek en Voordorp in Groenekan. Alle forten of overblijfselen daarvan zijn nog in het landschap te herkennen.

Fort Ruigenhoek werd in de jaren 1869-1870 gebouwd ten noordoosten van Utrecht, ten oosten van het dorp Groenekan. Het diende ter afsluiting van de Ruigenhoekse Dijk. Ook maakte het deel uit van een vooruitgeschoven fortenkring die als taak had Utrecht van een artilleriebombardement te vrijwaren. Fort Voordorp dateert uit 1869 en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Het is nu een unieke evenementlocatie voor congressen, en feesten.

Nu

Groenekan staat met een sterke dorpsraad bekend om de strijdvaardigheid van de inwoners om de natuurlijke omgeving te behouden. Een belangrijke rol vervult daarbij de stichting Het Groenekans Landschap die op 5 maart 1974 werd opgericht. Het behoud van het landelijke karakter van Groenekan en omgeving, bescherming en versterking van landschap en natuur, en bevordering van recreatieve voorzieningen zijn belangrijke doelstellingen.