De Bilt-West

De Bilt-West

Aandachtspunten

  • Herontwikkeling Hessingterrein
  • Gaat er nog wat gebeuren met de sporthal F. Witte Centrum?
  • Uitvoering bestemmingsplan Buys Ballotweg
  • Aantrekkelijk houden van de vitale winkelstraat Hessenweg

Geschiedenis

De Bilt-West is onderdeel van De Bilt.

De Bilt betekent eigenlijk grens. De naam zou stammen van het Middelnederlandse ‘belte’, wat zoveel betekent als ‘zoom’of ‘gordel’. Met ‘De Bilt’ werd in de Middeleeuwen geduid op de strook hogere zandgronden die vanuit Utrecht zichtbaar de grens vormde tussen de natte veengronden en de droge Utrechtse Heuvelrug daarachter. Gemeente De Bilt ligt op de grens van hoog en laag. Het Nieuw Amsterdams Peil loopt door De Bilt.

De eerste vermelding van de naam De Bilt dateert uit het jaar 1307. De geschiedenis van het dorp De Bilt voert terug naar het ontstaan van Oostbroek in mei 1122. De Kromme Rijn werd in dat jaar bij Wijk bij Duurstede afgedamd en de rivier die voorheen vrij stroomde en regelmatig haar loop verlegde veranderde in een bescheiden stroom met langs de oevers moerassen en bossen.

Er werd een Benedictijnenklooster gesticht en het landgoed kreeg de naam Oostbroek. De naam van het landgoed herinnert aan zijn ligging in het moerassige gebied (broek) ten oosten van de stad Utrecht. Het huidige huis (1887) staat op de plaats van de vroegere abdij die zijn bezit uitbreidde tot een grondgebied van wat nu geheel De Bilt is. Door de nabijheid van Utrecht kwamen handel en industrie niet tot ontwikkeling en bleef het dorp klein.

Aan de Dorpsstraat verrees in 1652 de dorpskerk. De kloosters waren ten gevolge van de Reformatie gesloopt. In het midden van de 17e eeuw telde Oostbroek en De Bilt ongeveer 500 inwoners. De bevolking bestond voornamelijk uit boeren en ambachtslui. In 1945 telde de toenmalige gemeente De Bilt – inclusief Bilthoven – ongeveer 14.000 inwoners.

Nu

De Bilt-West is een gevarieerde en aantrekkelijke wijk met een populaire Waterweg en de woonwijk rond het Van Boetselaarpark.