Bilthoven-Zuidwest

Bilthoven Zuid West

Aandachtspunten

  • De komst van het nieuwe zwembad Brandenburg
  • Bouwen aan de Melkweg
  • De aanleg van bedrijventerrein Larenstein, dat nog niet 100% bezet is
  • Het Lichtruim aan de Planetenbaan en de exploitatie daarvan
  • De bouw van de moskee aan de Noorderkroon
  • Het verdwijnen van openbaar groen door bouwprojecten aan en rond de Melkweg
  • De ondertunneling van de Leijenseweg
  • Het vertrek van het RIVM de versterking van Bilthoven Biologicals

Geschiedenis
De geschiedenis van Bilthoven, gaat terug tot 20 augustus 1863, toen de spoorlijn Utrecht – Amersfoort in gebruik werd genomen en bij de kruising van de spoorlijn met de Soestdijkseweg een station werd geplaatst. Het nieuwe station werd Station De Bilt genoemd, hoewel het op een halfuur lopen van De Bilt lag.

Pas omstreeks 1900 verschenen de eerste villa’s rond het nieuwe station. In 1917 werd in een raadsvergadering de naam Bilthoven gekozen. Dat bestond toen nog geheel uit bos en behoorde tot het landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, dat door familie Van Boetzelaer werd bewoond.

Nadat Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer in 1934 was overleden, werd het landgoed in vier delen opgesplitst. De erfgenaam van het zuidelijkste deel (dat bijna tot aan het station reikte) heeft dit deel aan projectontwikkelaars verkocht, waarna er geleidelijk de huidige villawijk is ontstaan. Door de enorme vlucht van de woningbouw naar de Tweede Wereldoorlog zijn de kernen De Bilt en Bilthoven aaneengebouwd.

Bilthoven telt in totaal ongeveer 17.500 inwoners. Deze kern bestaat uit de wijken De Leijen, Bilthoven Noord, Bilthoven Zuid, Bilthoven Zuid West en Bilthoven Zuid Oost. Bilthoven Zuid West omvat de wijken Bilthoven Zuid, Tuindorp en Brandenburg.

Nu

Ook Bilthoven Zuid West is een populaire woonwijk met een gevarieerde huizenbouw. De wijk kent verschillende bewonersverenigingen, zoals in Brandenburg en Tuindorp, die toezien op het behoud van groen in de wijken. De ondertunneling van de Leijenseweg zal nog zeker tot 2017 duren.