Bilthoven-Noord

Bilthoven Noord

Aandachtspunten

  • Verkeersdrukte Jan Steenlaan en omgeving
  • Komst van het gebouw De Timpe aan de noordkant van het station
  • Effect van de ondertunneling Leijenseweg op het verkeer op de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan
  • Komst van het bedrijventerrein Rembrandtlaan

Geschiedenis
De geschiedenis van Bilthoven, waartoe De Leijen behoort, gaat terug tot 20 augustus 1863, toen de spoorlijn Utrecht – Amersfoort in gebruik werd genomen en bij de kruising van de spoorlijn met de Soestdijkseweg een station werd geplaatst. Het nieuwe station werd Station De Bilt genoemd, hoewel het op een halfuur lopen van De Bilt lag.

Pas omstreeks 1900 verschenen de eerste villa’s rond het nieuwe station. In 1917 werd in een raadsvergadering de naam Bilthoven gekozen. Dat bestond toen nog geheel uit bos en behoorde tot het landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, dat door familie Van Boetzelaer werd bewoond.

Nadat Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer in 1934 was overleden, werd het landgoed in vier delen opgesplitst. De erfgenaam van het zuidelijkste deel (dat bijna tot aan het station reikte) heeft dit deel aan projectontwikkelaars verkocht, waarna er geleidelijk de huidige villawijk is ontstaan. Door de enorme vlucht van de woningbouw naar de Tweede Wereldoorlog zijn de kernen De Bilt en Bilthoven aaneengebouwd.

Bilthoven telt in totaal ongeveer 17.500 inwoners. Deze kern bestaat uit de wijken De Leijen, Bilthoven Noord, Bilthoven Zuid, Bilthoven Zuid West en Bilthoven Zuid Oost.

Nu

Bilthoven Noord is een villawijk met zeer fraaie huizen. De ondertunneling van het station heeft de doorstroom van het verkeer op Soestdijkseweg Noord aanzienlijk verbeterd. Tegen het geplande gebouw van het hotel De Timpe aan de noordkant van het station bestaan bezwaren wegens mogelijke verkeersaantrekkende werking.