Interview Biltsche Courant met Ebbe Rost van Tonningen

Ebbe is niet van plan te stoppen. Interview door Jan Ruijne.

Door Jan Ruijne

Bij foto:

Beter De Bilt is de grootste oppositiepartij van de gemeente en bestaat nu twee jaar. De partij is met vier zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Al snel na de verkiezingen werd duidelijk dat de gevestigde partijen geen coalitie wilden vormen met de nieuwkomer. Ebbe Rost van Tonningen heeft deze afwijzende houding als ‘heel vernederend’ ervaren

Onder het mes

Ebbe Rost van Tonningen, fractievoorzitter van Beter De Bilt, doet tijdelijk een stapje terug. Op 6 januari gaat hij onder het mes en vanaf dat moment neemt tweede man Pim van de Veerdonk, het stokje over. Na een revalidatie van circa drie maanden hoopt Rost van Tonningen het politieke handwerk weer op te pakken. Want de voorman van Beter de Bilt is niet van plan te stoppen. Hij is 72 jaar -iets wat weinig mensen hem geven- voelt zich vitaal én hij denkt ook de komende jaren nog een rol van betekenis te kunnen spelen in de lokale politiek. Ebbe gaat ervan uit dat het inbrengen van een nieuwe kunstheup geen complicaties gaat opleveren. Wel maakt hij van de gelegenheid gebruik om zich zes weken lang in het geheel niet te bemoeien met het reilen en zeilen van de partij. “Ik neem een korte sabbatical.” Dat is voor het functioneren van de partij absoluut geen probleem, zo zegt hij stellig. Rost van Tonningen mag dan het gezicht zijn van de partij, de drie andere fractieleden en een raadscommissielid hebben de laatste twee jaar veel ervaring opgedaan. Van de Veerdonk is zeer wel in staat om het fractiestandpunt in de gemeenteraad helder over het voetlicht te brengen.

Onderscheid met andere partijen

Waar onderscheidt Beter De Bilt zich van andere partijen? Wat opvalt is dat de partij meent dat het potentieel van burgers te weinig wordt benut. Dat moet anders. “De verantwoordelijkheid van burgers moet groter worden en als gemeentelijke overheid moeten wij dat faciliteren.” Hij wijst er op dat juist in de gemeente De Bilt veel hoog opgeleide mensen wonen. Daar wordt te weinig mee gedaan. “Dit is een goudmijn. De kunst is om verbindingen tussen al die mensen totstand te brengen, een netwerk te creëren, waardoor al die kennis gaat stromen.” De renovatie van De Vierstee is een goed voorbeeld van een overheid die niet te nadrukkelijk aanwezig is en een groep burgers die het voortouw neemt in de renovatie van een voor Maartensdijk erg belangrijke voorziening. Wat Edwin Plug, en de mensen om hem heen, doen is draagvlak creëeren. Zo moet het, meent Rost van Tonningen. Een voorbeeld van hoe het niet moet is de gang van zaken rond het zwembad. Daar waren burgers heel actief bezig plannen te maken voor de bouw van een nieuw bad. Maar oud-waterpolokampioen Robert Havekotte, en de mensen om hem heen, kregen nul op het rekest en staan nu langs de zijlijn. Al die kennis, al die energie van burgers wordt nu niet benut. Zonde, zo meent Rost van Tonningen.

Zittende bestuur weinig visie

Verder vindt Beter De Bilt dat het zittende bestuur te weinig visie toont. De invulling van Bilthoven centrum is daar een voorbeeld van “Er worden teveel ad hoc beslissingen genomen, buiten de burgers om. In het oorspronkelijke plan voor De Timpe was niet eens voorzien in een klankbordgroep. En dat er winkels in zouden komen, ergens aan de rand van het centrum, werd niet gecommuniceerd met de winkeliersvereniging.” Veel burgers denken dat Beter De Bilt en zijn voorman tegen De Timpe zijn. “Ik ben niet tegen De Timpe, ik ben tegen het proces dat voor zo’n beeldbepalend gebouw te weinig draagvlak heeft.”

Rost van Tonningen is niet van plan te stoppen. Er moet nog veel werk verzet worden. Het burgerpotentieel moet beter worden benut en al die gemeentelijke besluiten moeten onderdeel vormen van een totaalvisie. Want daar ontbreekt het nu aan.

Voor laatste deel interview over burgerjury: zie Biltsche Courant 6 jan 2016. Zie ook nieuws burgerjury.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *