Inspraak zonder inzicht

Het is een lastige kant van burgerparticipatie: meepraten is meebeslissen, maar elk besluit is altijd een compromis!

De drukte in de raad is de laatste weken enorm. De vergaderingen lopen niet zelden voorbij middernacht om dan alsnog te moeten doorvergaderen in de week erop. Raadsleden hebben een baan en/of gezin zoals de meeste van ons en de druk loopt dan behoorlijk op. De meeste fracties denken zorgvuldig na over hun vragen, opmerkingen en vooral in te dienen moties naar aanleiding van plannen of problemen. Dat betekent dat er veel informeel wordt overlegd en er moties worden samengevoegd. Als een motie waarschijnlijk niet wordt goedgekeurd, dan wordt hij soms teruggetrokken.

Een belangrijk kenmerk van een goede motie is dat daarin iets wordt voorgesteld dat realistisch is en breed gedragen wordt. De motie moet weloverwogen zijn en niet alleen maar worden ingediend om de populariteit bij de samenleving te vergroten; dat is oneigenlijk gebruik en politiek onverantwoord. Helaas is een enkele partij toch vooral bezig met dat laatste en dient een overmaat aan redelijke kansloze moties in, die dan ook allemaal verworpen worden. Het vergroot de werkdruk aanzienlijk en het neemt tijd weg voor de behandeling van inhoudelijk sterke moties.

Een dergelijke onnodige motie is door Beter De Bilt wethouder Rost-Van Tonningen tijdens de behandeling van de kadernota scherp bekritiseerd. Terwijl de langdurige inspraak procedure rond de verbreding van de A27 alle bezwaren uitputtend heeft gewogen en er in direct met overleg met de bewoners van onder andere Westbroek en Maartensdijk afspraken zijn gemaakt, wilde die motie een ingrijpende aanpassing. De inspraakprocedures afgerond, de bouw voorbereid en de gelden verdeeld en dan toch een ander kleurtje willen: politiek not done en een puur cosmetische motie! Niet meer doen. Of zoals Ebbe Rost-Van Tonningen het kernachtig samenvatte: Inspraak zonder inzicht, uitspraak zonder uitzicht.

De aanwezige belanghebbenden verlieten de raadzaal boos op B&W want teleurgesteld. Ik wil hen vragen om de boos te zijn op degene die de valse hoop heeft gewekt, wellicht met het oog op de verkiezingen!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 gedachten over “Inspraak zonder inzicht”