Geen tijdelijke huisvesting!

Het College blaast het project Tijdelijke Huisvesting per direct af. Er is een brief uitgegaan naar alle betrokken omwonenden.

Burgemeester en wethouder geven daarmee gehoor aan de kritiek vanuit veel burgers en omwonenden, maar ook aan de veranderende aspecten in de toestroom van vluchtelingen. Beter De Bilt is verheugd over dit besluit en bedankt voor de participatie uit de wijken en maatschappelijke organisaties.

Korte geschiedenis
Het College werd door een meerderheid van de gemeenteraad gevraagd buiten de noodzakelijke permanente huisvesting ook tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. De verantwoordelijk wethouder ging voortvarend aan de slag en in december 2016 werd een plan gepresenteerd. De reacties daarop in de gemeenteraad en daarbuiten waren zeer verdeeld. Vooral de aangewezen locaties en het aangezicht van de woningen leidden tot veel en soms hevige bezwaren. Maar ook de plaatsingsduur en het niet voldoende onderzoeken van alternatieven voor de locaties en verbouw en herbouw van leegstaande panden werden bekritiseerd.

Beter De Bilt activeert bewoners
Beter De Bilt heeft indertijd sceptisch gereageerd op het initiatief en vooral gestreden om de doelgroep te verbreden naar spoedzoekers en starters op de woningmarkt. Op 10 januari organiseerden we een bijeenkomst in het HF Wittecentrum over het plan. De opbrengst was waardevol:
– een lange lijst van alternatieve locaties
– kritiek op de besluitvorming en afwegingen
– gebrekkig onderzoek naar herbouw en verbouw
Het Verslag Bewonersavond Tijdelijke Woningen is door Beter De Bilt in de raad ingebracht.

Veranderende omstandigheden
De kritiek betekende niet het huisvesten van statushouders ongewenst zou zijn. Vrijwel iedereen sprak zich daar juist positief over uit. Ondertussen zijn een aantal belangrijke overwegingen voor het initiatief door de realiteit achterhaald. De boeteregeling voor het niet (voldoende) plaatsen van statushouders is vervallen en de toestroom is lager en wisselvalliger dan voorzien. Overigens lijken in de regio ondertussen voldoende een á twee-persoonswoningen beschikbaar te zijn. Omdat gezinnen vaak herenigd willen worden is er vooral ook een behoefte aan grotere woningen. SSW heeft desgevraagd aangegeven dat de rond 100 vluchtelingen binnen het bestaande aanbod kunnen worden geplaatst.

Beter de Bilt heeft het gehele proces ervoor gepleit de goede ideeën van inwoners en omwonenden mee te nemen in de overwegingen en u heeft uw verantwoordelijkheid genomen en uw bijdrage meer dan geleverd. We benadrukken dat het ons niet ontslaat van de verplichting jegens de drie doelgroepen noch om tot meer sociale woningen te komen. We complimenteren de wethouder haar besluit om het plan in te trekken.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *