Een strategische agenda voor gemeenteraad? Beter De Bilt werkt aan verbetering (2)

De gemeenteraad slaagt er niet in om de grote lijnen te bepalen! Eenrichtingsverkeer van B&W naar Raad.

Beter De Bilt nam vanuit de oppositie in de gemeenteraad in mei 2015 het initiatief om voor de gemeenteraad een strategische agenda te ontwikkelen. D66 ging mee om daarvoor een motie in te dienen, die raadsbreed werd ondersteund. Het doel is om de gemeenteraad, die de grote lijnen van het gemeentelijk beleid moet bepalen, eindelijk zover te krijgen dat deze taak ook wordt uitgevoerd.

Fractievoorzitters onder leiding van de burgemeester

Een werkgroep werd gevormd met twee leden van de oppositie en twee leden van de coalitiepartijen. Op 13 oktober 2015 werd tijdens een raadsconferentie een voorstel ingediend. Hoewel de werkgroep rechtstreeks zou rapporteren aan de gemeenteraad, meende de burgemeester dit voorstel eerst nog te moeten bespreken in een vergadering van fractievoorzitters. De uitkomst was voorspelbaar: De fractievoorzitters werden het onderling niet eens! En uiteindelijk werd besloten om dan maar een nieuwe werkgroep in het leven te roepen en eerst nog een nieuwe raadsconferentie te organiseren. Het proces ligt nu weer voor vele maanden stil.  Zo gaat het al jaren in de gemeenteraad. Ebbe Rost van Tonningen past er voor om op deze manier te worden in- en uitgeschakeld

Verdeel en heers

Ondertussen kan B&W zijn gang gaan zonder dat de Gemeenteraad haar taak van kaders stellen voor B&W nakomt. Dat is makkelijk voor coalitiepartijen die de meerderheid hebben en via B&W de lakens kunnen uitdelen. Daarmee wordt in het Nederlandsche politieke bestel ook een ernstige tekortkoming blootgelegd. De burgemeester is als voorzitter van B&W tevens de voorzitter van de gemeenteraad. Omdat hij ook nog voorzitter is van het overleg van fractievooritters en daarnaast tevens van de agendacommissie die de agenda van de gemeenteraad bepaalt, heeft hij alle sleutelposities in de besluitvorming in handen. Zo moet de burgemeester als een voorzitter van een toezichthoudend orgaan zoals de gemeenteraad zou moeten zijn, tegelijkertijd zijn eigen beleid in B&W controleren. Een slager die zijn eigen vlees keurt. Dat werkt natuurlijk niet. Verdeel en heers is dan een voor de hand liggende strategie om je gang te kunnen gaan.

Democratie of oligarchie?

Een open bestuurscultuur of een gesloten blok? Een gemeentebestuur dat gedicteerd wordt door de coalitiepartijen zakt vanzelf door zijn hoeven. De steun voor deze werkwijze wordt onder de burgers steeds minder, zoals uit de tweejaarlijkse burgerpeilingen blijkt. De noodzakelijke veranderingen zullen eens komen, maar voor veel mensen vraagt dat om een engelengeduld.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *