Taakverdeling

team2Alle onderwerpen worden in de fractie besproken. Om expertise op te bouwen en om de daadkracht te vergroten hebben we de belangrijkste programma’s van de gemeente toegewezen aan bepaalde fractieleden. Hieronder een overzicht van de huidige taakverdeling. We houden dit overzicht bij.

 

Onderwerpen gemeente De Bilt Eerst verantwoordelijke Tweede verantwoordelijke
Overkoepelende thema’s

·         Duurzaamheid

·         Burgerparticipatie

 

Connie

Otto

 

Allen

Allen

Bestuurlijke aangelegenheden (financiën, hoger bestuur, decentralisatie) Ebbe Pim
Dienstverlening Otto Connie
Openbare veiligheid Jette Connie
Economische ontwikkeling Ebbe Jette
Verkeer en bereikbaarheid Jette Pim, Ebbe
Ruimtelijke ordening Pim Jette
Volkshuisvesting Jette Otto
Beheer openbare ruimte Pim Connie
Milieu en watertaken Connie Jette
Jeugd en educatie (o.a. onderwijs) Otto Connie
Maatschappelijke ondersteuning (zorg en welzijn) Connie Ebbe
Werk en inkomen Connie Pim
Kunst en cultuur Connie Ebbe
Sport en sportaccommodatie Pim Ebbe