Rene Olthof

Mijn wieg stond in Alkmaar maar door een aantal verhuizingen van mijn ouders ben ik in de omgeving van Utrecht beland.  Na de middelbare school koos ik voorde HEAO in Utrecht, richting  Commerciële Economie gevolgd. Na het behalen van mijn HEAO heb ik gewerkt in de commerciële wereld van reclame , marketing, international sales en ben sinds 2003 zelfstandig ondernemer.

Naast mijn interesse in marketing en bedrijfsvoering, ‘heb ik wat met’ de (lokale) politiek. Ik kom uit een politiek geïnteresseerde omgeving en was al vroeg op zoek naar zinvolle politieke inbreng. In 1978 werd ik op een paar stemmen na niet gekozen voor de gemeenteraad van Utrecht. Jammer, maar, zoals later Henk Vonhoff mij vertelde, moet het geen groot gemis geweest zijn. Utrecht vergaderde in die dagen meer dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen, zonder dat er veel bereikt werd in de stad.

De oorzaak daarvan lag in een volstrekt verziekte politieke arena waar het niet ging om de inhoud maar om “het spel”. Dat schijnt nog steeds voor te komen. Men noemt dat dan “politiek”.

Wij wonen intussen alweer 32 jaar in de Bilt , de kinderen zijn uitgevlogen. In die periode hebben we de Bilt steeds groener zien worden… met name door het beperkte onderhoud dat de Gemeente steeds verder afgebouwd heeft. Ik heb te autonoom opererende wethouders gezien die zich als zonnekoning gedroegen. Door de tijd heen is er veel verandert en is er grote behoefte aan meer duidelijkheid en transparantie van het gemeentebestuur. Dat kost nog kennelijk  erg veel moeite. Partijdiscipline is mijn ogen echt dodelijk voor een meer lokale democratische omgeving. Dit is voor mij de reden geweest om mij aan te sluiten bij Beter de Bilt. Geen verbindingen met bestaande landelijke partijen maar een open vizier naar het verleden en vooral naar de toekomst. Want ieder goed voorstel verdient aandacht en evaluatie: Beter De Bilt (ver)bindt burgers!

En zo zit Beter de Bilt in de Raad. En dat spreekt mij aan!