Economische kansen in regio Utrecht. Vooral voor life science

Maar De Bilt blijft achter. Ondernemersklimaat moet sterker worden.

(Life science –  bio science – : any of the branches of natural science dealing with the structure and behavior of living organisms)

Economisch beleid in De Bilt

Wie het economisch beleid van de gemeente volgt, ontkomt niet aan de conclusie dat economie een onderbedeeld kindje is in het beleid van B&W. Ondernemers hebben continuïteit nodig en zoeken een betrouwbare overheid die op langere termijn een lijn uitzet en meegroeit met de snelle ontwikkelingen in de marktsector. Dat beleid is er niet in De Bilt. Ik noem een paar voorbeelden. Bij de plannen van nieuwe hotel/congrescentrum De Timpe voor de noordkant van het station werd de winkeliersvereniging van Centrum De Bilt niet tijdig geïnformeerd. Het detailhandelsbeleid loopt jaren achter de feiten aan. Een herziening daarvan zou alleen al door de steeds maar toenemende internetverkopen (nu 17 % van het totaal van de winkelverkopen) noodzakelijk zijn. Plotseling kwam er een Hoogvliet vlak bij de spoorwegkruising De Leijen, terwijl alleen de bestaande winkelcentra zouden worden versterkt.

Life Science As

De zogenaamde Life Science As als speerpunt van het economisch beleid van De Bilt is een papieren tijger wat de gemeente vrijwel niets heeft opgeleverd. Het tegenovergestelde gebeurt bij de grote buurman Utrecht. En waarom zouden bedrijven naar De Bilt komen als op een steenworpafstand het Utrecht Science Park (USP) ligt? Als De Bilt wil aansluiten op ontwikkelingen in Utrecht zou niet de eigen Life Science As het uitgangspunt moeten zijn, maar welke aanvullende functies De Bilt kan bieden voor het USP, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Dat er aan de noordkant van Bilthoven bij Maartensdijk het bedrijventerrein Park Berg en Bosch ligt, is een op zich zelf staande ontwikkeling. Het is een prachtig park voor bedrijven en instellingen die een relatie hebben met gezondheidszorg en die mogelijkheden biedt tot onderlinge kennisuitwisseling.Geen reden om een As van het RIVM-terrein naar Berg en Bosch te suggereren

Grote kansen in de regio Utrecht

Utrecht Science Park is het kloppende hart van een van Europa’s meest competitieve regio’s. Op het Utrecht Science Park werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst. Het toonaangevende Engelse tijdschrift The New Economy stelt (20 januari 2016) dat Utrecht een regionale hoofdstad is van Europees belang. Urecht pakt daarbij grote economische kansen en innovaties. De directeur van het Utrecht Science Park, Floris de Gelder, geeft aan dat de stad en de regio één van de beste economische vooruitzichten biedt van West-Europa. Het USP speelt hier een belangrijke rol in. De Gelder legt uit dat Utrecht met het USP probeert om bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken wat niet mogelijk zou zijn als er geen wetenschapspark zou zijn geweest. “Wat we eigenlijk proberen te doen is om de meest vooruitstrevende kennis-gerelateerde werkgelegenheid naar onze regio te halen.”

Vertrek van het RIVM

Het aanstaande vertrek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu (RIVM) uit de gemeente De Bilt is daarvan een voorbeeld. Het RIVM verhuist in 2018 naar het Utrecht Science Park. De komst van Bilthoven Biologicals (voorheen: Serum Institute of India) naar het RIVM terrein is geen resultaat van het lokale beleid van De Bilt maar eerder van het landelijk beleid en de gunstige laboratoria die het RIVM niet kan meenemen. De productie van vaccins in De Bilt blijft daarmee mogelijk. En dat is belangrijke kracht in onze gemeente. Bilthoven Biologicals heeft ruim 48 miljoen euro betaald voor het terrein en de gebouwen van het RIVM in Bilthoven. Enkele jaren geleden nam het al de productiefaciliteit van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) op hetzelfde terrein over.

Ebbe Rost van Tonningen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *