Druk bezochte bewonersavond over locaties tijdelijke huisvesting.

Beter De Bilt organiseerde bewonersavond. B&W stelt besluit uit tot 23 februari!Tijdelijke huisvesting voor woningzoekenden die dringend een huurwoning nodig hebben.

De gemeenteraad gaf in een motie in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei 2016 het College van B&W de opdracht om een plan te presenteren voor tijdelijke huisvesting voor urgent woningzoekenden. De gemeenteraad wilde kleine locaties verspreid over de gemeente. In deze tijdelijke huisvesting gaat het om verschillende groepen sociale huurders, spoedzoekers en statushouders. In totaal 50 kleine woningen voor 2 personen. Voor 50 % gaat het daarbij om statushouders (vluchtelingen). Het College presenteerde begin december 2016 in samenwerking met de woningbouwcorporatie SSW een plan voor 7 locaties, die bij burgers veel reacties opriep. Om snel tot besluitvorming te kunnen komen, zocht B&W naar locaties op eigen (gemeentelijke) grond

Beter De Bilt

Op 10 januari heeft Beter de Bilt daarom een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de plannen voor tijdelijke huisvesting. Deze avond trok veel belangstelling. In een kritische maar ook constructieve sfeer zijn vele alternatieven aangedragen om de genoemde groepen te huisvesten. De vraag rees op een gegeven moment onder de aanwezigen of er naast alle bestaande mogelijkheden voor permanente huisvesting nog tijdelijke woningbouw locaties nodig zouden zijn. Veel andere kritische kanttekeningen werden gemaakt, o.a. gericht op het proces van besluitvorming, dat in te korte tijd tot een besluit zou moeten leiden.

Besluit van de Gemeenteraad inmiddels verschoven naar 23 februari a.s.!

Inmiddels heeft het College op dinsdag 17 januari 2017 een persbericht uitgegeven dat een besluit tot 23 februari wordt uitgesteld. Daarmee hebben burgers meer tijd om te reageren. Op 24 januari organiseert de Gemeenteraad een hoorzitting. Dan worden veel burgers verwacht die kunnen inspreken voor de raadscommissie, waarin alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn.

Zie hier voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst, die door Beter De Bilt werd georganiseerd.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 gedachten over “Druk bezochte bewonersavond over locaties tijdelijke huisvesting.”