Wat is burgerparticipatie?

Burgerparticipatie

Een democratie kan niet zonder participerende burgers. Individueel of in organisaties verzorgen zij de verbinding tussen de mensen onderling en tussen de overheid en de samenleving.

Burgerparticipatie houdt in dat de burgers zelf actief zijn ten aanzien van hun woon- en leefmilieu. Beter De Bilt wil zich toeleggen op een effectieve wijze van ondersteuning, teneinde burgerparticipatie zo doelmatig mogelijk te doen zijn.

Publicatie over informele economie en burgerparticipatie

Fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen schreef in 1985 in opdracht van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een boekje over de ‘informele economie’ in lokale gemeenschappen. Hij deelt de informele economie als volgt in.

Burgerparticipatie en informele economie

Informele economie Voorbeelden
–      Burgerparticipatie = onbetaald werk Alle werkzaamheden die de burger uitvoert ten aanzien van de verbetering van het woon- en leefmilieu zonder daarvoor een financiële beloning te krijgen
Vrijwilligerswerk

 

Zorg- en welzijn: mantelzorg

Veiligheid: buurtbeveiliging

Energie: gebruik van zonne-energie

Bestuur: zitting nemen in bestuur of actiegroepen

Economie: huishouding, vrijwilligers werk in algemeen

Volkshuisvesting: doe-het-zelf voor anderen

Onderwijs: leesouders

Milieu: scheiding van afval, hergebruik van goederen

Verkeer: klaar-over

Cultuur: muziek-, zanggroepen

Openbare ruimte: onderhoud groen

Sport: teambegeleiding, barwerk

Betrekken bij gemeentelijke besluitvorming Inspraak

Bewonersgroepen die meedenken

Bezwaren, zienswijzen indienen als men ontevreden is

Produceren voor eigen gebruik Groentetuin en kassen

Doe-het-zelf in woningen

Koken

Preventieve gezondheidszorg

Vervoer: doe-het-zelf voor auto, motor en fiets

Ruilen in natura

 – Betalen in de informele economie Het gaat daarbij om inkomsten die niet worden aangegeven bij de belastingdienst
Kopen Kopen via marktplaats
Zwart werk Economische activiteiten die niet in de officiële cijfers (van het Nationaal Inkomen) tot uitdrukking komen.