Vrijwilligerswerk

Een van onze vrijwilligers helpt bij het organiseren van meezing-middagen in vezorgings- en verpleeghuizen.

Beter De Bilt helpt bij het vinden van passend en leuk vrijwilligerswerk. Wij maken zelf ook graag gebruik van mensen die vrijwilligerswerk willen doen. O.a. voor het organiseren van evenementen, voor de contacten met verschillende wijken, voor het doen van onderzoek, het maken  van foto’s,  etc. Neem contact met ons op en wij voeren graag een gesprek voor passend vrijwilligerswerk. Kijk daarvoor ook eens naar

Onze gemeente kent een bloeiend vrijwilligerswerk op allerlei terreinen.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk in De Bilt

 

Zorg- en welzijn: mantelzorg

Veiligheid: buurtbeveiliging

Energie: gebruik van zonne-energie

Bestuur: zitting nemen in bestuur of actiegroepen

Economie: huishouding, vrijwilligers werk in algemeen

Volkshuisvesting: doe-het-zelf voor anderen

Onderwijs: leesouders

Milieu: scheiding van afval, hergebruik van goederen

Verkeer: klaar-over

Cultuur: muziek-, zanggroepen

Openbare ruimte: onderhoud groen

Sport: teambegeleiding, barwerk