Inspraak

Beter De Bilt hecht veel waarde aan inspraak: het betrekken van burgers bij de gemeentelijke besluitvorming maar ook bij bijvoorbeeld woningbouwvereniging en zorginstellingen. Democratie in de hele besluitvormingscyclus (van initiatief t/m uitvoering) maakt de kwaliteit van de besluitvorming beter en zorgt voor een grotere betrokkenheid van burgers.

Onze partij biedt deskundigheid op dit gebied, kan mensen de weg wijzen, partijen verbinden of tegenwicht bieden als organisaties onvoldoende rekening houden met burgers. .

Beter De Bilt toetst daarvoor in het bijzonder de volgende regels voor inspraak:

  • Is er in het besluitvormingsproces van een organisatie voldoende ruimte voor inspraak. Die ruimte moet door de gemeente helder worden aangegeven.
  • De gemeente moet vooraf duidelijk maken welke invloed inspraak kan uitoefenen (gaat het om een advies of om directe invloed op het besluit)
  • De gemeente moet tijdige informatie geven aan belangengroepen, waardoor zij zich voldoende kunnen voorbereiden
  • De gemeente moet zorgvuldig terugkoppelen en uitleggen aan alle betrokkenen die hebben ingesproken, in hoeverre resultaten van de inspraak zijn verwerkt in de besluitvorming. En waarom wel of waarom niet.