Burgerjury versterkt positie burgers. Beter De Bilt werkt aan verbetering (3)

Burgerjury leidt tot democratischer besluitvorming, Uit de Vierklank.

Burgerjury leidt tot democratischer besluitvorming,

door Henk van de Bunt, redacteur Vierklank

De gemeenteraadsfractie van Beter De Bilt hield zaterdag 2 januari uur een nieuwjaarsbijeenkomst in Café van Miltenburg in Bilthoven. Het thema van de bijeenkomst was : ‘Minder overheid, meer burger’.

Ebbe Rost van Tonningen presenteerde tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie het idee van een Burgerjury: ‘Over het algemeen zijn bestuurders in Nederland volgens hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde Van den Brink erg juridisch gericht. Dan gaat het om bevoegdheden in plaats van moreel gezag. Daar hebben hedendaagse burgers steeds minder waardering voor. Ik herken deze denkwijze in De Bilt. Het College van B&W maar ook de gemeenteraad gaat uit van formele en juridische bevoegdheden. Een burgerjury kan meer het accent leggen op goed afgewogen inhoudelijke argumenten en maatschappelijke belangen. Dat is in de praktijk een wereld van verschil. De raadsleden monopoliseren teveel hun positie als volksvertegenwoordigers. In de beleving van burgers, zo blijkt uit de achtereenvolgende burgerpeilingen, worden bewonersgroepen en dorpsraden méér als hun volksvertegenwoordigers gezien. Vandaar het voorstel om die groepen een instrument te geven waardoor zij een tegenwicht kunnen bieden. Een burgerjury is een door alle bewonersgroepen van de wijken en kernen van de gemeente De Bilt geselecteerde groep burgers die voorafgaand aan beleidsbeslissingen advies uitbrengt over een politiek vraagstuk’.

Selectie

Rost van Tonningen lichtte e.e.a. toe met het noemen van de gemeente Capelle aan den IJssel: ‘Een burgerjury bestaat uit 15 à 20 geselecteerde burgers, die een uitspraak doen over een politiek vraagstuk. Juryleden worden vooraf geïnformeerd door deskundigen en er is de mogelijkheid om aanvullende informatie in te winnen. De jury wordt in verschillende subgroepen verdeeld, die elk een ander aspect van het onderwerp bestuderen. Hierna begint het proces van beraadslaging, waarbij de gehele jury tot één beslissing of advies probeert te komen. Het eindresultaat wordt verwerkt tot een burgerrapport. Het gemeentebestuur kan worden gevraagd om te reageren op het rapport door de aanbevelingen uit te voeren of door de bezwaren tegen de aanbevelingen uiteen te zetten. De burgerjury dient een onafhankelijk orgaan te zijn. Het is belangrijk dat wordt gezorgd voor goede en professionele begeleiding van de jury. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een burgerjury van ongeveer 100 leden, die niet willekeurig is samengesteld, maar op basis van wijk, geslacht en leeftijd. De burgerjury wordt halfjaarlijks gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van het gemeentebeleid, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. In Rotterdam werkt ook een burgerjury’.

Resultaat

Naar de mening van Beter de Bilt draagt de burgerjury bij aan een democratischer besluitvormingsproces. De methode kan worden ingezet bij een breed scala aan onderwerpen, zoals economische problemen of milieuproblemen. De methode is goed bruikbaar wanneer verschillende standpunten tegen elkaar afgewogen moeten worden

Beter De Bilt wil dit idee uitwerken en dan het project overdragen aan onafhankelijke bewonersorganisaties. De burgerjury moet los staan van belangen van politieke partijen.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *