Beter De Bilt verheugd over zwembad akkoord

In een tweede gespannen raadsvergadering heeft wethouder Rost-Van Tonningen met succes zijn eigen positie zowel als zijn oplossing voor het zwembaddossier verdedigd. Na 10 jaar een nieuw Brandenburgerbad!

Het dossier
Beter De Bilt feliciteert haar wethouder met dit succes en het behoud van zijn portefeuille. We realiseren ons tegelijkertijd dat er in dit emotionele en diepe verdeeldheid oproepende vraagstuk geen echte winnaars zijn. Noodgedwongen zijn we bij Beter De Bilt gedurende de behandeling van het dossier in de raad en commissie tot de bittere conclusie gekomen dat de enige acceptabele uitkomst in de raadsvergadering de beëindiging van het dossier was. Nieuwe cijfers, nieuwe opties, nieuwe wijzigingen en nog meer uitstel is gewoon niet acceptabel gezien de voorgeschiedenis die gerust als een fiasco mag worden bestempeld. De gemeenteraad heeft indertijd de kaders meegegeven en het gekozen bad voldoet als enige aan alle eisen, ook al hadden ook wij op een groter formaat gehoopt.

Een paar overwegingen
Het zwembad heeft vooral een lokale functie en we kunnen en willen geen concurrentie aangaan met andere grote en goed geoutilleerde baden in de regio, die evenzo met belastinggeld zijn gefinancierd. De meeste gebruikersgroepen zullen in een mooi en nieuw zwembad met plezier hun activiteiten kunnen uitoefenen. De wijk zal niet overbelast worden met parkerende bezoekers en andere overlast en het huidige personeel kan eindelijk in een prachtig zwembad haar werk doen.
De wethouder heeft gezorgd voor gedegen (cijfer)materiaal en er is rekening gehouden met verwachtingen voor het toekomstig gebruik. Hoewel bij dat laatste de grote interpretatieverschillen te vinden waren, moet elke Nederlandse gemeente kiezen voor zo groot mogelijke zekerheid.

Teleurstellende vergadertoon
De fractie van Beter De Bilt is onaangenaam getroffen door de manier van debatteren en de toon van de opmerkingen en interrupties tijdens de besluitvorming. We schrokken van de verdachtmakingen, veel te heftige bewoordingen en een stroom aan onnodige en vertroebelende interrupties. Vooral de tegenstanders van de oplossing van de wethouder hebben alles in de strijd gegooid om een negatieve zo niet vijandige sfeer te creëren en op de man, de partij of de stemming te spelen. Dat is onderdeel van het politieke debat, maar we roepen op tot bezinning en een veel meer inhoudelijke discussie binnen de grenzen van het fatsoen. We beraden ons op een reactie hierop binnen de gemeenteraad.

Blij
Beter De Bilt ziet geen blije gezichten, maar stelt voor om nu daadkrachtig aan de slag te gaan met de realisatie van het nieuwe zwembad. We zijn er van overtuigd dat straks alle gebruikers fijn kunnen zwemmen, fit worden en hun lichaam ontspannen in het Brandenburgerbad. Dan zullen er zeker de blije gezichten zijn die we de afgelopen tien jaar gemist hebben.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *