Beter De Bilt stelt vragen over externe inhuur (1)

Fractievoorzitter vraagt B&W volledige informatie te geven 

Overtreding aanbestedingsregels

 Bij drie projecten (Larenstein, Rembrandtlaan en Rotonde Biltse Rading) is door gemeente De Bilt een totaalbedrag van ca 1,2 miljoen aanbesteed bij één bedrijf voor projectmanagement. Bij projecten in het algemeen gaat het om miljoenen aan uitbesteed werk, waarin de gemeenteraad weinig inzicht heeft. Bij de interpellatie (ondervraging) van Beter De Bilt gericht op het College van B&W op 22 maart 2015 zijn onder andere de volgende vragen gesteld:

  1. Het drempelbedrag van € 30.000 waarboven 3 offertes moeten worden aangevraagd is ver overschreden, zonder dat deze aanbestedingsregel is toegepast. Welke verklaring heeft het College van B&W hiervoor?
  2. B&W beschikken niet over een up to date bijgewerkt contractenregister voor externe inhuur. Waarom niet?

Op beide vragen werd door B&W onvolledig geantwoord. Vervolgens is Beter De Bilt aan de slag gegaan met vervolgonderzoek en vervolg schriftelijke vragen aan B&W.

In een eerdere interpellatie van Ebbe Rost van Tonningen in 2008 bleek uit een accountantsrapport dat 87 % van de beoordeelde inkopen onder verantwoordelijkheid van het toenmalige College van B&W in strijd waren met de regelgeving onderhands aanbesteden. Ook toen kreeg Van Tonningen geen afdoende antwoord en moest hij op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur de gewenste informatie opvragen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *