Beter De Bilt start cultuurgesprek

Vragenlijst naar alle cultuurinstellingen over de nieuwe cultuurnota. Ook aandacht voor Jits Bakker.

Foto: Jits Bakker, in 2014 overleden

De Bilt – Beter De Bilt is naar aanleiding van de nieuwe Cultuurnota van de gemeente begonnen met het organiseren van een digitaal ‘cultuurgesprek’. De nieuwe Cultuurnota staat op de agenda van de raadscommissie Burger en Bestuur op 17 maart 2016 en op de gemeenteraadsvergadering van 31 maart. Aan bijna 200 culturele en kunstinstellingen is een korte vragenlijst verzonden die enkele thema’s van de Cultuurnota behandelt: o.a. hoe gaan de cultuur bezuinigingen van 7% uitwerken op kunstenaars en instellingen en welke effecten zouden ze kunnen hebben op de toegankelijkheid? Centraal staat de volgende vraag:

Wat kunnen cultureel ondernemerschap en verdere samenwerking nog toevoegen en in hoeverre kan het gemeentelijk cultuurbeleid nog beter?

Oproep aan cultuurliefhebbers onder de burgers om mee te doen en mee te denken

‘Alle bij ons bekende kunstenaars en cultuurinstellingen zijn aangeschreven,’ vertelt raadslid Peter Schlamilch van Beter De Bilt. ‘We hopen dat ze even de tijd nemen om hun ervaringen en ideeën met ons te delen, want Beter De Bilt wil graag luisteren naar en leren van de burger.’ Beter De Bilt roept ook cultuurminnende burgers in de hele gemeente op om mee te doen, ook als ze nog niet zijn aangeschreven. Niet alleen verenigingen en instellingen, maar ook burgers, ouders en iedereen die kunst en cultuur ook maar belangrijk vinden. Een vragenformulier is te verkrijgen via het mailadres info@beterdebilt.nl  maar ook los daarvan is het mogelijk om ideeën en wensen te melden of in gesprek te komen met de fractie. Met de resultaten wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan.

Bronzen beeld van Jits Bakker verdient een mooiere plek in de gemeente

Peter Schlamilch van Beter De Bilt vroeg onlangs in de gemeenteraad om aandacht voor ons cultuurgoed. De partij vindt dat het bronzen beeld van Jits Bakker, ‘Spelende kinderen met fiets’ een mooiere plek dient te krijgen. Dit beeld is eigendom van de gemeente De Bilt en werd in 1972 bij de inmiddels gesloopte Van Everdingenschool geplaatst. Door de nieuwe situatie na de sloop van de Van Everdingenschool is een andere situatie ontstaan. Bestond er vroeger een relatie tussen de school enerzijds en de locatie van het beeld anderzijds, nu die relatie niet langer bestaat kan gediscussieerd worden over de plaats die het kunstwerk toekomt. In de buurt van het centrum Bilthoven zou een mooie plaats zijn.

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *