Beter De Bilt wil proef nieuwe omgevingswet

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel op 31 maart jl.

Foto: Jette Muijsson, die namens Beter de Bilt een motie indiende

Pilot in 2017 in de gemeente De Bilt

Beter De Bilt stelde in de raadsvergadering van 31 maart een pilot voor om in 2017 ervaring op te doen met de nieuwe omgevingswet, Deze wet  moet in 2018 gaan werken en brengt tal van veranderingen met zich mee. De motie haalde een meerderheid van de gemeenteraad. De financiële afwegingen zullen tijdens de behandeling van de kadernota op 23 juni ter sprake komen.

Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, zoals voor woningbouw en duurzaamheid bijvoorbeeld windmolens. Daardoor kunnen verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd en krijgen gemeenten meer ruimte voor een eigen beleid. Verder biedt de wet meer mogelijkheden voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen.

Omgevingswet gaat in 2018 in

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid snel begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2018 goed in te laten gaan.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *