Ambitieus en verbindend

Interview met Ebbe Rost van Tonningen door Els de Bouter en Annelies Brielsman.

  • Wil je iets over je leven vertellen?

Op de middelbare school had ik al ambitie om in de politiek te gaan. Ik stelde me kandidaat voor het voorzitterschap van de leerling vereniging van het Rhedens Lyceum te Velp. Ze hingen een affiche in een boom bij de school: “Ebbe hebbe”. Ik werd voorzitter en mijn broer vicevoorzitter. Ook op sportgebied was ik ambitieus.

  • Wat verwachtte je met de plaatselijke politiek te bereiken?

Mijn belangrijkste overweging was om zo dicht mogelijk bij de burgers komen te staan. De politiek is nog steeds op grote afstand en
wordt steeds afstandelijker. Politici zij nu nog te veel met elkaars problemen bezig. Probeer met enthousiasme vanuit de burgers oplossingen te bedenken, werken aan burgerparticipatie!  Maar ik wil ook een nieuwe visie en leefwijze stimuleren om in harmonie met de natuur te leven.

  • Hoe is bij jou het idee ontstaan een duolijsttrekkerschap te introduceren?

Het bleek moeilijk een lijsttrekker te krijgen die, gezien de hoeveelheid tijd dat het kost, dit naast werk en gezin kan doen. Het is natuurlijk in overleg gegaan. Misschien is een nadeel dat  het “gezicht”  minder duidelijk is.  Echter de kracht van Beter de Bilt is: “Een sterk team en een voorbeeld van goede samenwerking.”  Dat willen de burgers zien!  Er is een prima taakverdeling waarin 1+1=3.

  • Waarom vind je het contact met de burgers belangrijk?

‘Een dominee gaf me destijds een belangrijk inzicht: Jij bent heel goed in contacten leggen met heel verschillende mensen!” Goede contacten zijn de basis!  Ik ben altijd breed maatschappelijk geïnteresseerd geweest. Dit is te zien in mijn studie economie en mijn werk als opbouwwerker in Wijk bij Duurstede. Ik was onder meer coördinator bij een kerk, bestuurder van diverse organisaties waaronder onderwijs- en zorgorganisaties.

Accordeon spelen in een zorgcentrum vindt ik erg fijn: oudere mensen activeren om mee te doen en te bewegen.
Muziek is verbindend is! Daarmee laat ik ook een ander gezicht zien in de politiek.

  • Zou een tweepartijenstelsel voor het hele land niet beter zijn?

Liever 2 partijen dan 11 fracties! Maar 5 partijen om goed te kunnen samenwerken en te kunnen kiezen, lijken mij optimaal. Ik ben voorstander van een kiesdrempel en ook van een rechtstreekse keuze van de minister-president én een burgemeester.

  • Welke hoop wil je uitspreken voor de politiek?

Een betere samenwerking met z’n allen in de gemeenteraad en met burgers en een samenwerking die zo breed mogelijk is.
Meer laten zien dat je er bent als gemeenteraadslid om te besturen en er niet alleen bent voor je eigen partij.

  • Wat wil je zelf nog gezegd hebben in dit interview?

Als politieke partijen niet tot een goede samenwerking komen, kunnen we niet effectief zijn voor de burgers. Daarmee schaden wij het imago van de lokale politiek. Ik mis het algehele gevoel van urgentie in de politiek. Wij leven in een overgangstijd van verschillende crises.Er komen grote veranderingen op ons af, waarin ons maatschappelijke systeem zich zal moeten aanpassen. Dat gaat met grote schokken gepaard. Veel mensen hebben dat nog niet in de gaten.

Wij hebben een veel slagvaardiger bestuur nodig, dan nu het geval is!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *