Stevige geluiden op Kwinkelier-avond

Beter de Bilt organiseerde op 17 mei een avond over De Kwinkelier, om meer inzicht te krijgen in de onvrede onder ondernemers, omwonenden en het winkelpubliek. Een openhartige avond..

Hieronder een sfeerverslag van deze discussieavond. De volledige notulen vindt u hier binnenkort.


De positie van Lisman in het centrum
Een twintigtal omwonenden, winkeliers en belangstellenden bespraken met het team van Beter De Bilt de gang van zaken rond de Kwinkelier, nu en in de afgelopen jaren. Vooral de positie en handelswijze van de eigenaar Lisman werden sterk bekritiseerd, evenals het beleid van de gemeente in de afgelopen jaren. Hoe het verder moet in de toekomst en met name met de eventuele verkoop van het grasveld in het centrum van de Kwinkelier kwam ook ter sprake. De zaal was overwegend negatief over de verkoop van opnieuw een stuk waardevolle grond in het centrum van Bilthoven. De aanwezigen spraken grote zorg uit over op nog meer aanwas van het bezit van grond in het centrum door het consortium om de familie Lisman.

De rol van de gemeente
De gemeente werd verweten te weinig controle en druk uit te oefenen op een fatsoenlijk gebruik van de grond door de eigenaar. Men noemde het achterstallige onderhoud en de moeite die het kost om iets gedaan te krijgen; de verwaarlozing en toenemende leegstand en de voor kleine ondernemers onredelijke huren. Ook zijn er grote onderlinge verschillen tussen de kleine winkel enerzijds en de grote consortiums als AH en HEMA> De laatsten hebben kennelijk een veel steviger onderhandelingspositie dan de eersten. Er werd een oproep gedaan om de huren zoals in andere gemeenten de tendens is, afhankelijk te maken van de omvang van het winkelende publiek. De gemeente werd het dringende advies gegeven om het juridische advies in dit soort vastgoed zaken te professionaliseren, eventueel door het inhuren van gespecialiseerde juristen. Het opstellen en ondertekenen van vastgoed-contracten is lastig en verraderlijk terwijl de consequenties decennia lang te voelen zijn.

Verkoop grasstrook
Praktisch iedereen is faliekant tegen de verkoop van een van de laatste stukjes gemeentegrond in het centrum. De reden waren uiteenlopend, maar kwamen vooral neer op zorgen om het groeiende bezit van de familie Lisman, de onderhandelingspositie van de gemeente, het ontbreken van duidelijke planvorming en ondoorzichtige procedure. Natuurlijk kwamen hierbij ook de waarschuwingen uit de vorige alinea aan de orde.

Het is een ingewikkelde kwestie maar als Beter De Bilt staan wij achter de ontwikkeling van een gezonde en gevarieerde detailhandel die binnen het redelijke beschermd wordt door de kaders die de gemeente stelt. Verder gaan wij in het gemeentebestuur uit van fatsoenlijk eigenaarschap en willen we monopolie posities voorkomen. We beraden ons op de aanpak en in het eerstvolgende fractie overleg zullen we proberen conclusies te verbinden aan uw openhartige en heldere bijdragen. Namens Beter De Bilt bedankt voor uw komst en betrokkenheid!

Bilthoven Bouwt

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 gedachten over “Stevige geluiden op Kwinkelier-avond”