Vertrek Connie uit de partij

Vertrek Connie uit de partij

Op donderdag 7 juni werden wij verrast door een mededeling per mail van Connie Brouwer, dat zij per direct uit de fractie stapt en als zelfstandige fractie in de gemeenteraad zal doorgaan. Voor ons een complete verrassing. Vooral pal na het verschijnen van een artikel van haar in de Stadspers deze week en een goed overleg in de fractie op woensdagavond jl., voorafgaande aan haar mededeling. We herkennen ons dan ook in het geheel niet in de afgegeven motivatie dat zij wegens interne strubbelingen tot deze keuze zou zijn gekomen. Geen duidelijk signaal van haar, geen enkel gesprek, geen overleg, geen lijmpoging, stilte. Weer een eenpitter in de Biltse politiek erbij. Hier is politiek niet voor bedoeld en hiermee maken wij in onze gemeente een voortgaande versnippering door, die de bestuurbaarheid bemoeilijkt: 27 zetels, 12 partijen. Volstrekt ongeloofwaardig.

Connie had zich nog enkele weken geleden kandidaat gesteld als wethouder voor onze partij. Er werd echter unaniem voor een ander gekozen. Mogelijk heeft dat meegespeeld. Nog kort geleden schreef zij namens onze partij een nieuwsbrief voor onze achterban. Hoe valt dat te rijmen met haar plotselinge vertrek? Teleurgestelde ambities?

 

Beter De Bilt trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen

Het gevolg is dat wij per direct de onderhandelingen hebben gestaakt voor een nieuwe coalitie. De andere coalitiepartijen vinden dat jammer omdat onze inbreng bijzonder is gewaardeerd. VVD, Groen Links, D66 en CDA gaan nu met 4 partijen door om een nieuwe coalitie te vormen.

Dialoog binnen Beter De Bilt

Wij gaan in september graag met jullie in gesprek hoe wij verder gaan. Tot nu toe hebben wij de filosofie gehanteerd dat onze lokale partij voor iedereen moet openstaan, van links tot rechts, en zonder aanziens des persoons. Binding dwars door verschillen van mening. Daarmee wordt een platform geboden voor mensen om onderling in debat te gaan. Dan is de kans op interne meningsverschillen een gevolg van de keuze om mensen van verschillende achtergronden te verenigen. Nu er twee fractieleden de afgelopen jaren voor zichzelf zijn begonnen is de vraag of wij dit concept willen handhaven.

Mensen die onze partij als springplank gebruiken voor eigen ambities

De twee mensen die nu en anderhalf jaar geleden voor zichzelf zijn begonnen hebben onze partij als springplank gebruikt voor verzelfstandiging. Wij vinden dat als iemand op eigen kracht geen zetel heeft gehaald bij de verkiezingen hij of zij zich zou moeten terugtrekken uit de gemeenteraad, als hij of zij uit de partij stapt. Dat geldt voor Peter Schlamilch en ook voor Connie Brouwer. Peter kreeg 100 stemmen bij de verkiezingen in 2010 en Connie bij de jongste verkiezingen 231. Voor een zetel in de raad zijn ca 800 stemmen nodig, die beiden zelfs bij benadering niet hebben gehaald.  Wij zien als groot bezwaar dat mensen die op onze kieslijst staan, voor zichzelf beginnen zonder dat zij een mandaat van de kiezers hebben. In beide voorkomende gevallen van Peter Schlamilch en Connie Brouwer konden wij niet tegemoet komen aan de persoonlijke ambities. Wij gaan uit van gelijke kansen voor iedereen in een open procedure.

Met onze achterban in gesprek

Wij hebben gemeend jullie deze uitgebreide verklaring te moeten geven. Wij stellen het zeer op prijs om daarover met jullie individueel en als groep in gesprek te gaan. Voor september volgt een uitnodiging. Maar daarvoor kunnen wij ook contact hebben. Laat ons weten als dat op prijs wordt gesteld. In de eerste plaats gaat het om onze inhoudelijke ambities in de politiek als partij, niet de persoonlijke ambities.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *